न्यायाधीश

साधनापछि मात्रै थाहा हुन्छ विपश्यनाको लाभ

साधनापछि मात्रै थाहा हुन्छ विपश्यनाको लाभ

विपश्यना गर्ने बानी भयो र ध्यानमा आफूलाई विकास गर्न सकियो भने कसैले पनि हिंसाजन्य...