संक्रमणकालीन न्याय

‘न्याय’को नाममा ‘अन्याय’ भोग्दै संक्रमणकालीन न्याय

‘न्याय’को नाममा ‘अन्याय’ भोग्दै संक्रमणकालीन न्याय

अबको संक्रमणकालीन न्यायको गन्तव्य बारेमा द्वन्द्वरत पक्षहरूले निष्कर्ष निकाल्नै पर्ने भएको छ । संक्रमणकालीन...