कभर स्टोरी

एउटा डाक्टरको आध्यात्मिक रूपान्तरण

एउटा डाक्टरको आध्यात्मिक रूपान्तरण

आँखा खोल्दा दुनियाँदिवाना देखिन्छ । मान्छे र उसका महत्वकांक्षा देखिन्छ । पैसा र त्यसको...