कभर स्टोरी

अबोध प्राणीको तड्पाई-तड्पाई हत्या, के हुन्छ सजाय ?

अबोध प्राणीको तड्पाई-तड्पाई हत्या, के हुन्छ सजाय ?

एउटा कुकुरको बच्चालाई तीन-चार जना केटाले घेरा हालेका छन् । उनीहरूमध्ये एउटाले भन्छ- ‘नाकमा...