नेपाली राजनीति

व्यक्ति बदलिएर पुग्छ कि संरचना पनि बदलिनुपर्छ ?

व्यक्ति बदलिएर पुग्छ कि संरचना पनि बदलिनुपर्छ ?

समयको पालना गर्न सिके, पालो पर्खन सके, फोहोर जथाभावी नफ्याँके, लेन अनुशासन कायम गरेर...