सरकार

राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विकास समितिको म्याद थप

राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विकास समितिको म्याद थप

२४ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको म्याद थप...