स्वास्थ्य मन्त्रालय

स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन : काजमा फिर्ता भए/नभएको विवरण तीन दिन भित्रमा पेश गर्नू

स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन : काजमा फिर्ता भए/नभएको विवरण तीन दिन भित्रमा पेश गर्नू

८ भदौं, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीको विवरण माग...