कभर स्टोरी

हवाई दुर्घटना जाँच आयोगका रिपोर्ट अघिल्लो रिपोर्टका फोटोकपी जस्ता

हवाई दुर्घटना जाँच आयोगका रिपोर्ट अघिल्लो रिपोर्टका फोटोकपी जस्ता

हरेक वर्ष एक वा बढी हवाई दुर्घटना हुने नेपालमा छानबिन आयोग त बन्छन्, तर...