मृत्यु

मानिस मृत्युसँग किन डराउँछ ?

मानिस मृत्युसँग किन डराउँछ ?

मानवीय जीवन अमूल्य छ । अमूल्य भएकै कारण हरेक मानिसले धेरै वर्ष बाँच्ने चाहना...