कर्मचारी

कम्पनीले कर्मचारीलाई गल्तीले २८६ गुणा तलब पठाएपछि…

कम्पनीले कर्मचारीलाई गल्तीले २८६ गुणा तलब पठाएपछि…

१६ असार, काठमाडौं । एक व्यक्तिलाई उनी कार्यरत कम्पनीले भुलबस उनको तलब भनदा २...