राष्ट्रिय सभा

राष्ट्रिय सभाबाट स्वास्थ्यसम्बन्धी दुई विधेयक ‘फास्ट ट्रयाक’मा पारित

राष्ट्रिय सभाबाट स्वास्थ्यसम्बन्धी दुई विधेयक ‘फास्ट ट्रयाक’मा पारित

१७ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाबाट स्वास्थ्यसम्बन्धी दुई वटा विधेयक ‘फास्ट ट्रयाक’मा पारित भएको...