सौन्दर्य

कपालमा कन्डिसनर र ट्रिटमेन्ट क्रिम कसरी लगाउने ?

कपालमा कन्डिसनर र ट्रिटमेन्ट क्रिम कसरी लगाउने ?

स्याम्पु गरेपछि कपाललाई स्वस्थ राख्न कन्डिसनर र ट्रिटमेन्ट क्रिम लगाउने गरिन्छ । यी दुई...