कोशी प्रदेश

‘लम्पी स्किन’का कारण १ हजारभन्दा बढी पशु मरे

‘लम्पी स्किन’का कारण १ हजारभन्दा बढी पशु मरे

१६ जेठ, झापा। कोशी प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये १२ जिल्लामा ‘लम्पी स्किन’ नामक सङ्क्रामक रोगको...