अख्तियार

श्रीमानको उत्तरपुस्तिकामा श्रीमतीको रोलनम्बर

श्रीमानको उत्तरपुस्तिकामा श्रीमतीको रोलनम्बर

मेहनतका साथ प्रतिस्पर्धाबाट सरकारी सेवामा नाम निकाल्न सफल भएका बर्दियाका एक शिक्षकले पत्नीलाई समेत...