अध्यादेश

संसद छलेर शासन : ३३ वर्षमा २७१ वटा अध्यादेश

संसद छलेर शासन : ३३ वर्षमा २७१ वटा अध्यादेश

२०४७ देखि २०८० सालसम्म मुलुकमा २७१ वटा अध्यादेश जारी भएका छन् । प्रजातान्त्रिक शासन...