पहिरो

ज्योतिनगर पहिरोको मुख्य कारण : मूलहरुको सतही बहाव

ज्योतिनगर पहिरोको मुख्य कारण : मूलहरुको सतही बहाव

पानीको अव्यवस्थित सतही बहाव नै बुटवल पहिराको मुख्य कारण देखिएको छ । यहाँको पहिरालाई...