वैदेशिक रोजगारी

परदेशमा सस्तो श्रम बेचिरहेको नेपाल

परदेशमा सस्तो श्रम बेचिरहेको नेपाल

सरकारले सीप सिकाएर दक्ष श्रमिक पठाउन नसक्दा नेपालले आफ्ना नागरिकको श्रम परदेशमा सस्तोमा बेचिरहेको...