साहित्य

तिमीलाई घात भयो 

तिमीलाई घात भयो 

कस्तो मोहनी थियो त्यो तिम्रो बेहोसी भई तिमीलाई देख्‍नु अन्जानमा तिमीलाई घात भयो एउटा...