आईपीओ

आफ्नै कर्मचारीले किनेनन् घोराही सिमेन्टको आईपीओ

आफ्नै कर्मचारीले किनेनन् घोराही सिमेन्टको आईपीओ

कर्मचारीलाई छुट्याइएको सेयरको ५.१८ प्रतिशत मात्रै बिकेको छ । अब कम्पनीले बिक्री नभएको ८...