क्यान्सर

भित्री वस्त्र लगाएर सुत्दा क्यान्सर हुँदैन

भित्री वस्त्र लगाएर सुत्दा क्यान्सर हुँदैन

‘भित्री वस्त्र लगाएर सुत्दा क्यान्सर हुन्छ ।’ अहिले जनमानसमा यस्तै बुझाइ छ । खासगरी...