पोखरा महानगरपालिका

‘संविधानले अवसर दियो, संघर्ष बाँकी नै छ’

‘संविधानले अवसर दियो, संघर्ष बाँकी नै छ’

'अब संघर्ष गर्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ, विभेद चिर्नुपर्छ भन्ने ठाउँसम्म यो संविधानको व्यवस्थाले नै ल्याइदिएको हो...