राजनीति

स्वार्थको द्वन्द्वः परीक्षामा नयाँ मन्त्रीहरू

स्वार्थको द्वन्द्वः परीक्षामा नयाँ मन्त्रीहरू

दोहोरो स्वार्थमा रहेको सार्वजनिक पदाधिकारी निष्पक्ष हुनै सक्दैन । एउटा स्वार्थलाई न्याय गर्दा अर्को...