स्वास्थ्य

दिमागलाई कमजोर पार्नसक्ने ६ गल्ती

दिमागलाई कमजोर पार्नसक्ने ६ गल्ती

तन र मनलाई नियन्त्रण गर्ने केन्द्र हो मस्तिष्क । शरीरको कार्य सञ्चालन र भावनामा...