भारत

पोखराको प्राण बनेका भारतीय पर्यटक

पोखराको प्राण बनेका भारतीय पर्यटक

पछिल्लो समयमा भारतीय पर्यटकले नै पोखराको पर्यटनको प्राण धानेका छन् । आन्तरिक पर्यटकपछि भारतीयहरू...