विद्यादेवी भण्डारी

राष्ट्राध्यक्षका रूपमा विद्यादेवी भण्डारी

राष्ट्राध्यक्षका रूपमा विद्यादेवी भण्डारी

दुवै कार्यकालमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको पालना र संरक्षणमा विशेष ख्याल गर्नुभएको छ भने...