कविता

त्यो जित

त्यो जित

त्यो जित इतिहास बोकेको जित नेपाली जनको आश सास र प्रयास बोकेको जित अदम्य...