कविता

अर्को कान खोइ ?

अर्को कान खोइ ?

साँच्चै, यौटै मात्र कानले हुन्छ त सरकार ? अर्को कान खोइ ?