शिक्षक

हामी कस्ता गुरु बन्दैछौं ?

हामी कस्ता गुरु बन्दैछौं ?

विद्यार्थीको भविष्य मात्र होइन, उनीहरूको वर्तमानका समस्या समाधानमा समेत स्कुल र शिक्षकहरूको भूमिका हुनुपर्छ...