+
Home Sports Cricket ICC Men's T20 World Cup, 2024 अफगानिस्तान VS भारत

Afghanistan vs India ICC Men's T20 World Cup, 2024 - 3rd Match

२०८१ असार ६, बिहीबार
08:15 pm
अफगानिस्तान
१३४/१०
२०.० overs
VS
भारत
१८१/८
२०.० overs
India beat Afghanistan by 47 runs
Kensington Oval ICC Men's T20 World Cup, 2024 Paul Reiffel, Rod Tucker
भारत अफगानिस्तान

दोस्रो इन्निन्ङ

All 4 6 w
२० ओभर समाप्त - १३४ रन नूर अहमद: १२ फजलहक फारुकी: ४
अफगानिस्तान: १३४-१० लक्ष्यः १८२
१९.६
w

अर्शदीप सिंह को बलमा नूर अहमद - वाइड

१९.६
w

अर्शदीप सिंह को बलमा नूर अहमद - वाइड

१९.६
W

अर्शदीप सिंह को बलमा नूर अहमद - आउट

१९.५
.

अर्शदीप सिंह को बलमा नूर अहमद - नो रन

१९.४
6

अर्शदीप सिंह को बलमा नूर अहमद - छक्का

१९.३
.

अर्शदीप सिंह को बलमा नूर अहमद - नो रन

१९.२
.

अर्शदीप सिंह को बलमा नूर अहमद - नो रन

१९.१
.

अर्शदीप सिंह को बलमा नूर अहमद - नो रन

१९ ओभर समाप्त - १२६ रन नूर अहमद: ६ फजलहक फारुकी: ४
अफगानिस्तान: १२६-९ लक्ष्यः १८२
१८.६
0lb

जसप्रित बुमरा को बलमा नूर अहमद - लेग बाई

१८.५
.

जसप्रित बुमरा को बलमा नूर अहमद - नो रन

१८.४
.

जसप्रित बुमरा को बलमा नूर अहमद - नो रन

१८.३
.

जसप्रित बुमरा को बलमा नूर अहमद - नो रन

१८.२
.

जसप्रित बुमरा को बलमा नूर अहमद - नो रन

१८.१
.

जसप्रित बुमरा को बलमा नूर अहमद - नो रन

१८ ओभर समाप्त - १२५ रन नूर अहमद: ६ राशिद खान: २
अफगानिस्तान: १२५-९ लक्ष्यः १८२
१७.६
4

अर्शदीप सिंह को बलमा फजलहक फारुकी - चौका

१७.५
W

अर्शदीप सिंह को बलमा नवीन उलहक - आउट

१७.४
w

अर्शदीप सिंह को बलमा राशिद खान - वाइड

१७.४
W

अर्शदीप सिंह को बलमा राशिद खान - आउट

१७.३
1

अर्शदीप सिंह को बलमा नूर अहमद - १ रन

१७.२
.

अर्शदीप सिंह को बलमा नूर अहमद - नो रन

१७.१
.

अर्शदीप सिंह को बलमा नूर अहमद - नो रन

१७ ओभर समाप्त - ११९ रन राशिद खान: २ मोहम्मद नाबी: १४
अफगानिस्तान: ११९-७ लक्ष्यः १८२
१६.६
1

कुलदीप यादव को बलमा नूर अहमद - १ रन

१६.५
.

कुलदीप यादव को बलमा नूर अहमद - नो रन

१६.४
4

कुलदीप यादव को बलमा नूर अहमद - चौका

१६.३
W

कुलदीप यादव को बलमा मोहम्मद नाबी - आउट

१६.२
6

कुलदीप यादव को बलमा मोहम्मद नाबी - छक्का

१६.१
1

कुलदीप यादव को बलमा राशिद खान - १ रन

१६ ओभर समाप्त - १०७ रन मोहम्मद नाबी: ८ नाजिबुल्लाह जद्रान: १९
अफगानिस्तान: १०७-६ लक्ष्यः १८२
१५.६
1

जसप्रित बुमरा को बलमा राशिद खान - १ रन

१५.५
.

जसप्रित बुमरा को बलमा राशिद खान - नो रन

१५.४
.

जसप्रित बुमरा को बलमा राशिद खान - नो रन

१५.३
0b

जसप्रित बुमरा को बलमा राशिद खान - बाई

१५.२
W

जसप्रित बुमरा को बलमा नाजिबुल्लाह जद्रान - आउट

१५.१
1

जसप्रित बुमरा को बलमा मोहम्मद नाबी - १ रन

१५ ओभर समाप्त - १०१ रन मोहम्मद नाबी: ७ नाजिबुल्लाह जद्रान: १९
अफगानिस्तान: १०१-५ लक्ष्यः १८२
१४.६
.

हार्दिक पाण्डेय को बलमा नाजिबुल्लाह जद्रान - नो रन

१४.५
1

हार्दिक पाण्डेय को बलमा मोहम्मद नाबी - १ रन

१४.४
w

हार्दिक पाण्डेय को बलमा नाजिबुल्लाह जद्रान - वाइड

१४.४
0lb

हार्दिक पाण्डेय को बलमा नाजिबुल्लाह जद्रान - लेग बाई

१४.३
6

हार्दिक पाण्डेय को बलमा नाजिबुल्लाह जद्रान - छक्का

१४.२
0lb

हार्दिक पाण्डेय को बलमा मोहम्मद नाबी - लेग बाई

१४.१
.

हार्दिक पाण्डेय को बलमा मोहम्मद नाबी - नो रन

१४ ओभर समाप्त - ९१ रन मोहम्मद नाबी: ६ नाजिबुल्लाह जद्रान: १३
अफगानिस्तान: ९१-५ लक्ष्यः १८२
१३.६
1

रवीन्द्र जडेजा को बलमा मोहम्मद नाबी - १ रन

१३.५
1

रवीन्द्र जडेजा को बलमा नाजिबुल्लाह जद्रान - १ रन

१३.४
1

रवीन्द्र जडेजा को बलमा मोहम्मद नाबी - १ रन

१३.३
1

रवीन्द्र जडेजा को बलमा नाजिबुल्लाह जद्रान - १ रन

१३.२
2

रवीन्द्र जडेजा को बलमा नाजिबुल्लाह जद्रान - २ रन

१३.१
1

रवीन्द्र जडेजा को बलमा मोहम्मद नाबी - १ रन

१३ ओभर समाप्त - ८४ रन नाजिबुल्लाह जद्रान: ९ मोहम्मद नाबी: ३
अफगानिस्तान: ८४-५ लक्ष्यः १८२
१२.६
.

कुलदीप यादव को बलमा नाजिबुल्लाह जद्रान - नो रन

१२.५
1

कुलदीप यादव को बलमा मोहम्मद नाबी - १ रन

१२.४
.

कुलदीप यादव को बलमा मोहम्मद नाबी - नो रन

१२.३
1

कुलदीप यादव को बलमा नाजिबुल्लाह जद्रान - १ रन

१२.२
w

कुलदीप यादव को बलमा नाजिबुल्लाह जद्रान - वाइड

१२.२
6

कुलदीप यादव को बलमा नाजिबुल्लाह जद्रान - छक्का

१२.१
.

कुलदीप यादव को बलमा नाजिबुल्लाह जद्रान - नो रन

१२ ओभर समाप्त - ७५ रन अजमतुल्लाह उमरजई: २६ नाजिबुल्लाह जद्रान: २
अफगानिस्तान: ७५-५ लक्ष्यः १८२
११.६
1

रवीन्द्र जडेजा को बलमा नाजिबुल्लाह जद्रान - १ रन

११.५
1

रवीन्द्र जडेजा को बलमा मोहम्मद नाबी - १ रन

११.४
.

रवीन्द्र जडेजा को बलमा मोहम्मद नाबी - नो रन

११.३
1

रवीन्द्र जडेजा को बलमा नाजिबुल्लाह जद्रान - १ रन

११.२
1

रवीन्द्र जडेजा को बलमा मोहम्मद नाबी - १ रन

११.१
W

रवीन्द्र जडेजा को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - आउट

११ ओभर समाप्त - ७१ रन अजमतुल्लाह उमरजई: २६ गुलबुद्दिन नायब: १७
अफगानिस्तान: ७१-४ लक्ष्यः १८२
१०.६
.

कुलदीप यादव को बलमा नाजिबुल्लाह जद्रान - नो रन

१०.५
0lb

कुलदीप यादव को बलमा नाजिबुल्लाह जद्रान - लेग बाई

१०.४
.

कुलदीप यादव को बलमा नाजिबुल्लाह जद्रान - नो रन

१०.३
.

कुलदीप यादव को बलमा नाजिबुल्लाह जद्रान - नो रन

१०.२
W

कुलदीप यादव को बलमा गुलबुद्दिन नायब - आउट

१०.१
1

कुलदीप यादव को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - १ रन

१० ओभर समाप्त - ६६ रन अजमतुल्लाह उमरजई: २५ गुलबुद्दिन नायब: १७
अफगानिस्तान: ६६-३ लक्ष्यः १८२
९.६
.

रवीन्द्र जडेजा को बलमा गुलबुद्दिन नायब - नो रन

९.५
.

रवीन्द्र जडेजा को बलमा गुलबुद्दिन नायब - नो रन

९.४
1

रवीन्द्र जडेजा को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - १ रन

९.३
1

रवीन्द्र जडेजा को बलमा गुलबुद्दिन नायब - १ रन

९.२
1

रवीन्द्र जडेजा को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - १ रन

९.१
6

रवीन्द्र जडेजा को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - छक्का

९ ओभर समाप्त - ५७ रन अजमतुल्लाह उमरजई: १७ गुलबुद्दिन नायब: १६
अफगानिस्तान: ५७-३ लक्ष्यः १८२
८.६
1

कुलदीप यादव को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - १ रन

८.५
1

कुलदीप यादव को बलमा गुलबुद्दिन नायब - १ रन

८.४
1

कुलदीप यादव को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - १ रन

८.३
.

कुलदीप यादव को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - नो रन

८.२
1

कुलदीप यादव को बलमा गुलबुद्दिन नायब - १ रन

८.१
1nb

कुलदीप यादव को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - नो बल

८.१
4

कुलदीप यादव को बलमा गुलबुद्दिन नायब - चौका

८ ओभर समाप्त - ४७ रन अजमतुल्लाह उमरजई: १४ गुलबुद्दिन नायब: १०
अफगानिस्तान: ४७-३ लक्ष्यः १८२
७.६
2

अक्षर पटेल को बलमा गुलबुद्दिन नायब - २ रन

७.५
.

अक्षर पटेल को बलमा गुलबुद्दिन नायब - नो रन

७.४
3

अक्षर पटेल को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - ३ रन

७.३
1

अक्षर पटेल को बलमा गुलबुद्दिन नायब - १ रन

७.२
1

अक्षर पटेल को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - १ रन

७.१
.

अक्षर पटेल को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - नो रन

७ ओभर समाप्त - ४० रन अजमतुल्लाह उमरजई: १० गुलबुद्दिन नायब: ७
अफगानिस्तान: ४०-३ लक्ष्यः १८२
६.६
.

हार्दिक पाण्डेय को बलमा गुलबुद्दिन नायब - नो रन

६.५
.

हार्दिक पाण्डेय को बलमा गुलबुद्दिन नायब - नो रन

६.४
.

हार्दिक पाण्डेय को बलमा गुलबुद्दिन नायब - नो रन

६.३
.

हार्दिक पाण्डेय को बलमा गुलबुद्दिन नायब - नो रन

६.२
1

हार्दिक पाण्डेय को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - १ रन

६.१
4

हार्दिक पाण्डेय को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - चौका

६ ओभर समाप्त - ३५ रन गुलबुद्दिन नायब: ७ अजमतुल्लाह उमरजई: ५
अफगानिस्तान: ३५-३ लक्ष्यः १८२
५.६
6

अक्षर पटेल को बलमा गुलबुद्दिन नायब - छक्का

५.५
1

अक्षर पटेल को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - १ रन

५.४
1

अक्षर पटेल को बलमा गुलबुद्दिन नायब - १ रन

५.३
.

अक्षर पटेल को बलमा गुलबुद्दिन नायब - नो रन

५.२
.

अक्षर पटेल को बलमा गुलबुद्दिन नायब - नो रन

५.१
.

अक्षर पटेल को बलमा गुलबुद्दिन नायब - नो रन

५ ओभर समाप्त - २७ रन Hazratullah Zazai: २ गुलबुद्दिन नायब: ०
अफगानिस्तान: २७-३ लक्ष्यः १८२
४.६
.

जसप्रित बुमरा को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - नो रन

४.५
.

जसप्रित बुमरा को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - नो रन

४.४
4

जसप्रित बुमरा को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - चौका

४.३
.

जसप्रित बुमरा को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - नो रन

४.२
.

जसप्रित बुमरा को बलमा अजमतुल्लाह उमरजई - नो रन

४.१
W

जसप्रित बुमरा को बलमा Hazratullah Zazai - आउट

४ ओभर समाप्त - २३ रन इब्राहिम जद्रान: ८ Hazratullah Zazai: २
अफगानिस्तान: २३-२ लक्ष्यः १८२
३.६
.

अक्षर पटेल को बलमा गुलबुद्दिन नायब - नो रन

३.५
.

अक्षर पटेल को बलमा गुलबुद्दिन नायब - नो रन

३.४
W

अक्षर पटेल को बलमा इब्राहिम जद्रान - आउट

३.३
.

अक्षर पटेल को बलमा इब्राहिम जद्रान - नो रन

३.२
.

अक्षर पटेल को बलमा इब्राहिम जद्रान - नो रन

३.१
.

अक्षर पटेल को बलमा इब्राहिम जद्रान - नो रन

३ ओभर समाप्त - २३ रन इब्राहिम जद्रान: ८ Hazratullah Zazai: २
अफगानिस्तान: २३-१ लक्ष्यः १८२
२.६
1

अर्शदीप सिंह को बलमा Hazratullah Zazai - १ रन

२.५
1

अर्शदीप सिंह को बलमा इब्राहिम जद्रान - १ रन

२.४
1

अर्शदीप सिंह को बलमा Hazratullah Zazai - १ रन

२.३
4

अर्शदीप सिंह को बलमा Hazratullah Zazai - चौका

२.२
1

अर्शदीप सिंह को बलमा इब्राहिम जद्रान - १ रन

२.१
1

अर्शदीप सिंह को बलमा Hazratullah Zazai - १ रन

२ ओभर समाप्त - १४ रन रहमानुल्लाह गुरबाज: ११ Hazratullah Zazai: ०
अफगानिस्तान: १४-१ लक्ष्यः १८२
१.६
.

जसप्रित बुमरा को बलमा इब्राहिम जद्रान - नो रन

१.५
1

जसप्रित बुमरा को बलमा Hazratullah Zazai - १ रन

१.४
.

जसप्रित बुमरा को बलमा Hazratullah Zazai - नो रन

१.३
.

जसप्रित बुमरा को बलमा Hazratullah Zazai - नो रन

१.२
W

जसप्रित बुमरा को बलमा रहमानुल्लाह गुरबाज - आउट

१.१
.

जसप्रित बुमरा को बलमा रहमानुल्लाह गुरबाज - नो रन

१ ओभर समाप्त - १३ रन रहमानुल्लाह गुरबाज: ११ Hazratullah Zazai: ०
अफगानिस्तान: १३-० लक्ष्यः १८२
०.६
1

अर्शदीप सिंह को बलमा रहमानुल्लाह गुरबाज - १ रन

०.५
6

अर्शदीप सिंह को बलमा रहमानुल्लाह गुरबाज - छक्का

०.४
w

अर्शदीप सिंह को बलमा रहमानुल्लाह गुरबाज - वाइड

०.४
.

अर्शदीप सिंह को बलमा रहमानुल्लाह गुरबाज - नो रन

०.३
.

अर्शदीप सिंह को बलमा रहमानुल्लाह गुरबाज - नो रन

०.२
.

अर्शदीप सिंह को बलमा रहमानुल्लाह गुरबाज - नो रन

०.१
w

अर्शदीप सिंह को बलमा रहमानुल्लाह गुरबाज - वाइड

०.१
4

अर्शदीप सिंह को बलमा रहमानुल्लाह गुरबाज - चौका

अफगानिस्तान भारत
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
रहमानुल्लाह गुरबाज
Out 11 8 1 1 137.5
Hazratullah Zazai
Out 2 4 0 0 50
इब्राहिम जद्रान
Out 8 11 1 0 72.73
गुलबुद्दिन नायब
Out 17 21 1 1 80.95
अजमतुल्लाह उमरजई
Out 26 20 2 1 130
नाजिबुल्लाह जद्रान
Out 19 17 0 2 111.76
मोहम्मद नाबी
Out 14 14 0 1 100
राशिद खान
Out 2 6 0 0 33.33
नूर अहमद
Out 12 18 1 1 66.67
नवीन उलहक
Out 0 1 0 0 0
फजलहक फारुकी
Not Out 4 1 1 0 400
बलिङ O M R W Econ
फजलहक फारुकी
4.0 0 33 3 8.25
मोहम्मद नाबी
3.0 0 24 0 8
नवीन उलहक
4.0 0 40 1 10
राशिद खान
4.0 0 26 3 6.5
नूर अहमद
3.0 0 30 0 10
अजमतुल्लाह उमरजई
2.0 0 23 0 11.5

ब्यटिङ नगरेका

Mohammad Saleem Safi
करिम जन्नत
नाङ्ग्याल खरोती
फरिद अहमद मलिक
मोहम्मद इश्वाक
मुजिब उर रहमान
Sediqullah Atal

विकेट गुमेका

रहमानुल्लाह गुरबाज
इब्राहिम जद्रान
Hazratullah Zazai
गुलबुद्दिन नायब
अजमतुल्लाह उमरजई
नाजिबुल्लाह जद्रान
मोहम्मद नाबी
राशिद खान
नवीन उलहक
नूर अहमद
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
रोहित शर्मा
Out 8 13 1 0 61.54
विराट कोहली
Out 24 24 0 1 100
ऋषभ पन्त
Out 20 11 4 0 181.82
सूर्यकुमार यादव
Out 53 28 5 3 189.29
शिवम दुबे
Out 10 7 0 1 142.86
हार्दिक पाण्डेय
Out 32 24 3 2 133.33
रवीन्द्र जडेजा
Out 7 5 1 0 140
अक्षर पटेल
Out 12 6 2 0 200
अर्शदीप सिंह
Not Out 2 2 0 0 100
बलिङ O M R W Econ
अर्शदीप सिंह
4.0 0 36 3 9
जसप्रित बुमरा
4.0 1 7 3 1.75
अक्षर पटेल
3.0 1 15 1 5
हार्दिक पाण्डेय
2.0 0 13 0 6.5
कुलदीप यादव
4.0 0 32 2 8
रवीन्द्र जडेजा
3.0 0 20 1 6.67

ब्यटिङ नगरेका

मोहम्मद सिराज
सन्जु सामसन
कुलदीप यादव
जसप्रित बुमरा
यशस्वी जयसवाल
युजवेन्द्र चहल

विकेट गुमेका

रोहित शर्मा
ऋषभ पन्त
विराट कोहली
शिवम दुबे
सूर्यकुमार यादव
हार्दिक पाण्डेय
रवीन्द्र जडेजा
अक्षर पटेल

खेल तालिका र परिणाम