+
Home Sports Cricket ICC Men's T20 World Cup, 2024 नेदरल्याण्ड्स VS दक्षिण अफ्रिका

Netherlands vs South Africa ICC Men's T20 World Cup, 2024 - 16th Match

२०८१ जेठ २६, शनिबार
08:15 pm
नेदरल्याण्ड्स
१०३/९
२०.० overs
VS
दक्षिण अफ्रिका
१०६/६
१८.५ overs
South Africa won by 4 wickets
Nassau County International Cricket Stadium ICC Men's T20 World Cup, 2024 Chris Gaffaney, Sharfuddoula
नेदरल्याण्ड्स दक्षिण अफ्रिका

दोस्रो इन्निन्ङ

All 4 6 w
१८.५
6

बास डि लिडे को बलमा डेविड मिलर - छक्का

१८.४
4

बास डि लिडे को बलमा डेविड मिलर - चौका

१८.३
.

बास डि लिडे को बलमा डेविड मिलर - नो रन

१८.२
2

बास डि लिडे को बलमा डेविड मिलर - २ रन

१८.१
6

बास डि लिडे को बलमा डेविड मिलर - छक्का

१८ ओभर समाप्त - ८८ रन डेविड मिलर: ४१ मार्को यानसन: ३
दक्षिण अफ्रिका: ८८-६ लक्ष्यः १०४
१७.६
.

लोगन भान बिक को बलमा केशव महाराज - नो रन

१७.५
W

लोगन भान बिक को बलमा मार्को यानसन - आउट

१७.४
2

लोगन भान बिक को बलमा मार्को यानसन - २ रन

१७.३
1

लोगन भान बिक को बलमा डेविड मिलर - १ रन

१७.२
6

लोगन भान बिक को बलमा डेविड मिलर - छक्का

१७.१
.

लोगन भान बिक को बलमा डेविड मिलर - नो रन

१७ ओभर समाप्त - ७९ रन ट्रिस्टन स्टब्स: ३३ डेविड मिलर: ३४
दक्षिण अफ्रिका: ७९-५ लक्ष्यः १०४
१६.६
.

बास डि लिडे को बलमा मार्को यानसन - नो रन

१६.५
1

बास डि लिडे को बलमा डेविड मिलर - १ रन

१६.४
1

बास डि लिडे को बलमा मार्को यानसन - १ रन

१६.३
.

बास डि लिडे को बलमा मार्को यानसन - नो रन

१६.२
W

बास डि लिडे को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - आउट

१६.१
2

बास डि लिडे को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - २ रन

१६ ओभर समाप्त - ७५ रन डेविड मिलर: ३३ ट्रिस्टन स्टब्स: ३१
दक्षिण अफ्रिका: ७५-४ लक्ष्यः १०४
१५.६
.

पाउल भान मिर्केन को बलमा डेविड मिलर - नो रन

१५.५
.

पाउल भान मिर्केन को बलमा डेविड मिलर - नो रन

१५.४
.

पाउल भान मिर्केन को बलमा डेविड मिलर - नो रन

१५.३
.

पाउल भान मिर्केन को बलमा डेविड मिलर - नो रन

१५.२
.

पाउल भान मिर्केन को बलमा डेविड मिलर - नो रन

१५.१
.

पाउल भान मिर्केन को बलमा डेविड मिलर - नो रन

१५ ओभर समाप्त - ७५ रन ट्रिस्टन स्टब्स: ३१ डेविड मिलर: ३३
दक्षिण अफ्रिका: ७५-४ लक्ष्यः १०४
१४.६
1

लोगन भान बिक को बलमा डेविड मिलर - १ रन

१४.५
1

लोगन भान बिक को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - १ रन

१४.४
1

लोगन भान बिक को बलमा डेविड मिलर - १ रन

१४.३
.

लोगन भान बिक को बलमा डेविड मिलर - नो रन

१४.२
1

लोगन भान बिक को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - १ रन

१४.१
4

लोगन भान बिक को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - चौका

१४ ओभर समाप्त - ६७ रन ट्रिस्टन स्टब्स: २५ डेविड मिलर: ३१
दक्षिण अफ्रिका: ६७-४ लक्ष्यः १०४
१३.६
1

विक्रमजित सिंह को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - १ रन

१३.५
1

विक्रमजित सिंह को बलमा डेविड मिलर - १ रन

१३.४
1

विक्रमजित सिंह को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - १ रन

१३.३
6

विक्रमजित सिंह को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - छक्का

१३.२
1

विक्रमजित सिंह को बलमा डेविड मिलर - १ रन

१३.१
1

विक्रमजित सिंह को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - १ रन

१३ ओभर समाप्त - ५६ रन डेविड मिलर: २९ ट्रिस्टन स्टब्स: १६
दक्षिण अफ्रिका: ५६-४ लक्ष्यः १०४
१२.६
.

पाउल भान मिर्केन को बलमा डेविड मिलर - नो रन

१२.५
.

पाउल भान मिर्केन को बलमा डेविड मिलर - नो रन

१२.४
1

पाउल भान मिर्केन को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - १ रन

१२.३
.

पाउल भान मिर्केन को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - नो रन

१२.२
.

पाउल भान मिर्केन को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - नो रन

१२.१
1

पाउल भान मिर्केन को बलमा डेविड मिलर - १ रन

१२ ओभर समाप्त - ५४ रन डेविड मिलर: २८ ट्रिस्टन स्टब्स: १५
दक्षिण अफ्रिका: ५४-४ लक्ष्यः १०४
११.६
1

टिम प्रिन्गल को बलमा डेविड मिलर - १ रन

११.५
6

टिम प्रिन्गल को बलमा डेविड मिलर - छक्का

११.४
1

टिम प्रिन्गल को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - १ रन

११.३
2

टिम प्रिन्गल को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - २ रन

११.२
1

टिम प्रिन्गल को बलमा डेविड मिलर - १ रन

११.१
.

टिम प्रिन्गल को बलमा डेविड मिलर - नो रन

११ ओभर समाप्त - ४३ रन ट्रिस्टन स्टब्स: १२ डेविड मिलर: २०
दक्षिण अफ्रिका: ४३-४ लक्ष्यः १०४
१०.६
1

बास डि लिडे को बलमा डेविड मिलर - १ रन

१०.५
.

बास डि लिडे को बलमा डेविड मिलर - नो रन

१०.४
.

बास डि लिडे को बलमा डेविड मिलर - नो रन

१०.३
2

बास डि लिडे को बलमा डेविड मिलर - २ रन

१०.३
4nb

बास डि लिडे को बलमा डेविड मिलर - नो बल

१०.२
3

बास डि लिडे को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - ३ रन

१०.१
.

बास डि लिडे को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - नो रन

१० ओभर समाप्त - ३२ रन ट्रिस्टन स्टब्स: ९ डेविड मिलर: १३
दक्षिण अफ्रिका: ३२-४ लक्ष्यः १०४
९.६
1

टिम प्रिन्गल को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - १ रन

९.५
.

टिम प्रिन्गल को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - नो रन

९.४
.

टिम प्रिन्गल को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - नो रन

९.३
.

टिम प्रिन्गल को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - नो रन

९.२
1

टिम प्रिन्गल को बलमा डेविड मिलर - १ रन

९.१
1

टिम प्रिन्गल को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - १ रन

९ ओभर समाप्त - २९ रन डेविड मिलर: १२ ट्रिस्टन स्टब्स: ७
दक्षिण अफ्रिका: २९-४ लक्ष्यः १०४
८.६
.

पाउल भान मिर्केन को बलमा डेविड मिलर - नो रन

८.६
w

पाउल भान मिर्केन को बलमा डेविड मिलर - वाइड

८.५
.

पाउल भान मिर्केन को बलमा डेविड मिलर - नो रन

८.४
2

पाउल भान मिर्केन को बलमा डेविड मिलर - २ रन

८.३
.

पाउल भान मिर्केन को बलमा डेविड मिलर - नो रन

८.२
4

पाउल भान मिर्केन को बलमा डेविड मिलर - चौका

८.१
.

पाउल भान मिर्केन को बलमा डेविड मिलर - नो रन

८ ओभर समाप्त - २२ रन डेविड मिलर: ६ ट्रिस्टन स्टब्स: ७
दक्षिण अफ्रिका: २२-४ लक्ष्यः १०४
७.६
.

बास डि लिडे को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - नो रन

७.५
.

बास डि लिडे को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - नो रन

७.४
.

बास डि लिडे को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - नो रन

७.३
1

बास डि लिडे को बलमा डेविड मिलर - १ रन

७.२
.

बास डि लिडे को बलमा डेविड मिलर - नो रन

७.१
.

बास डि लिडे को बलमा डेविड मिलर - नो रन

७ ओभर समाप्त - २१ रन डेविड मिलर: ५ ट्रिस्टन स्टब्स: ७
दक्षिण अफ्रिका: २१-४ लक्ष्यः १०४
६.६
1

भिभियन किंग्मा को बलमा डेविड मिलर - १ रन

६.५
.

भिभियन किंग्मा को बलमा डेविड मिलर - नो रन

६.४
1

भिभियन किंग्मा को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - १ रन

६.३
3

भिभियन किंग्मा को बलमा डेविड मिलर - ३ रन

६.२
.

भिभियन किंग्मा को बलमा डेविड मिलर - नो रन

६.१
.

भिभियन किंग्मा को बलमा डेविड मिलर - नो रन

६ ओभर समाप्त - १६ रन ट्रिस्टन स्टब्स: ६ डेविड मिलर: १
दक्षिण अफ्रिका: १६-४ लक्ष्यः १०४
५.६
1

पाउल भान मिर्केन को बलमा डेविड मिलर - १ रन

५.५
1

पाउल भान मिर्केन को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - १ रन

५.४
2

पाउल भान मिर्केन को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - २ रन

५.३
.

पाउल भान मिर्केन को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - नो रन

५.२
.

पाउल भान मिर्केन को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - नो रन

५.१
.

पाउल भान मिर्केन को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - नो रन

५ ओभर समाप्त - १२ रन हेनरिक क्लासेन: ४ ट्रिस्टन स्टब्स: ३
दक्षिण अफ्रिका: १२-४ लक्ष्यः १०४
४.६
.

भिभियन किंग्मा को बलमा डेविड मिलर - नो रन

४.५
.

भिभियन किंग्मा को बलमा डेविड मिलर - नो रन

४.४
.

भिभियन किंग्मा को बलमा डेविड मिलर - नो रन

४.३
W

भिभियन किंग्मा को बलमा हेनरिक क्लासेन - आउट

४.२
.

भिभियन किंग्मा को बलमा हेनरिक क्लासेन - नो रन

४.१
.

भिभियन किंग्मा को बलमा हेनरिक क्लासेन - नो रन

४ ओभर समाप्त - १२ रन ट्रिस्टन स्टब्स: ३ हेनरिक क्लासेन: ४
दक्षिण अफ्रिका: १२-३ लक्ष्यः १०४
३.६
.

लोगन भान बिक को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - नो रन

३.५
.

लोगन भान बिक को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - नो रन

३.४
1

लोगन भान बिक को बलमा हेनरिक क्लासेन - १ रन

३.३
.

लोगन भान बिक को बलमा हेनरिक क्लासेन - नो रन

३.२
2

लोगन भान बिक को बलमा हेनरिक क्लासेन - २ रन

३.१
1

लोगन भान बिक को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - १ रन

३ ओभर समाप्त - ८ रन एडेन मार्कराम: ० ट्रिस्टन स्टब्स: २
दक्षिण अफ्रिका: ८-३ लक्ष्यः १०४
२.६
w

भिभियन किंग्मा को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - वाइड

२.६
0lb

भिभियन किंग्मा को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - लेग बाई

२.५
2

भिभियन किंग्मा को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - २ रन

२.४
1

भिभियन किंग्मा को बलमा हेनरिक क्लासेन - १ रन

२.३
W

भिभियन किंग्मा को बलमा एडेन मार्कराम - आउट

२.२
.

भिभियन किंग्मा को बलमा एडेन मार्कराम - नो रन

२.१
.

भिभियन किंग्मा को बलमा एडेन मार्कराम - नो रन

२ ओभर समाप्त - ३ रन रिजा हेन्ड्रिक्स: ३ एडेन मार्कराम: ०
दक्षिण अफ्रिका: ३-२ लक्ष्यः १०४
१.६
.

लोगन भान बिक को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - नो रन

१.५
.

लोगन भान बिक को बलमा ट्रिस्टन स्टब्स - नो रन

१.४
W

लोगन भान बिक को बलमा रिजा हेन्ड्रिक्स - आउट

१.३
.

लोगन भान बिक को बलमा रिजा हेन्ड्रिक्स - नो रन

१.२
.

लोगन भान बिक को बलमा रिजा हेन्ड्रिक्स - नो रन

१.१
.

लोगन भान बिक को बलमा रिजा हेन्ड्रिक्स - नो रन

१ ओभर समाप्त - ३ रन रिजा हेन्ड्रिक्स: ३ क्विन्टन डीकक: ०
दक्षिण अफ्रिका: ३-१ लक्ष्यः १०४
०.६
3

भिभियन किंग्मा को बलमा रिजा हेन्ड्रिक्स - ३ रन

०.५
.

भिभियन किंग्मा को बलमा रिजा हेन्ड्रिक्स - नो रन

०.४
.

भिभियन किंग्मा को बलमा रिजा हेन्ड्रिक्स - नो रन

०.३
.

भिभियन किंग्मा को बलमा रिजा हेन्ड्रिक्स - नो रन

०.२
.

भिभियन किंग्मा को बलमा रिजा हेन्ड्रिक्स - नो रन

०.१
.

भिभियन किंग्मा को बलमा रिजा हेन्ड्रिक्स - नो रन

नेदरल्याण्ड्स दक्षिण अफ्रिका
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
माइकल लेभिट
Out 0 3 0 0 0
म्याक्स ओडाउड
Out 2 6 0 0 33.33
विक्रमजित सिंह
Out 12 17 1 0 70.59
सिब्रांड इगल्ब्रेष्ट
Out 40 45 2 1 88.89
बास डि लिडे
Out 6 16 0 0 37.5
स्कट एडवार्ड्स (कप्तान)
Out 10 9 0 1 111.11
तेजा निडामानिरु
Out 0 1 0 0 0
लोगन भान बिक
Out 23 22 3 0 104.55
टिम प्रिन्गल
Out 0 2 0 0 0
पाउल भान मिर्केन
Not Out 1 1 0 0 100
बलिङ O M R W Econ
भिभियन किंग्मा
4.0 1 12 2 3
लोगन भान बिक
4.0 1 21 2 5.25
पाउल भान मिर्केन
4.0 1 13 0 3.25
बास डि लिडे
3.5 0 34 1 8.87
टिम प्रिन्गल
2.0 0 14 0 7
विक्रमजित सिंह
1.0 0 11 0 11

ब्यटिङ नगरेका

वेस्ली ब्यारेसी
आर्यन दत्त
कायल केलिन
सकिब जुल्फिकर
भिभियन किंग्मा

विकेट गुमेका

माइकल लेभिट
म्याक्स ओडाउड
विक्रमजित सिंह
बास डि लिडे
स्कट एडवार्ड्स (कप्तान)
तेजा निडामानिरु
सिब्रांड इगल्ब्रेष्ट
टिम प्रिन्गल
लोगन भान बिक
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
रिजा हेन्ड्रिक्स
Out 3 10 0 0 30
क्विन्टन डीकक
Out 0 0 0 0 0
एडेन मार्कराम
Out 0 3 0 0 0
ट्रिस्टन स्टब्स
Out 33 37 1 1 89.19
हेनरिक क्लासेन
Out 4 7 0 0 57.14
डेविड मिलर
Not Out 59 51 3 4 115.69
मार्को यानसन
Out 3 5 0 0 60
केशव महाराज
Not Out 0 1 0 0 0
बलिङ O M R W Econ
मार्को यानसन
4.0 0 20 2 5
कगिसो रबाडा
4.0 0 27 0 6.75
ओट्निल ब्राटम्यान
4.0 0 11 4 2.75
एनरिक नोर्किया
4.0 0 19 2 4.75
केशव महाराज
4.0 0 24 0 6

ब्यटिङ नगरेका

ओट्निल ब्राटम्यान
एनरिक नोर्किया
जेराल्ड कोएट्जी
रयान रिकेल्टन
ब्यूर्जोन फोर्टुइन
कगिसो रबाडा
तबरेज शाम्सी

विकेट गुमेका

क्विन्टन डीकक
रिजा हेन्ड्रिक्स
एडेन मार्कराम
हेनरिक क्लासेन
ट्रिस्टन स्टब्स
मार्को यानसन

खेल तालिका र परिणाम