+
Home Sports Cricket ICC Men's T20 World Cup, 2024 अमेरिका VS वेष्ट इण्डिज

United States of America vs West Indies ICC Men's T20 World Cup, 2024 - 6th Match

२०८१ असार ८, शनिबार
06:15 am
अमेरिका
१२८/१०
१९.५ overs
VS
वेष्ट इण्डिज
१३०/१
१०.५ overs
West Indies beat United States of America by 9 wickets
Kensington Oval ICC Men's T20 World Cup, 2024 Allahudien Paleker, Paul Reiffel
अमेरिका वेष्ट इण्डिज

दोस्रो इन्निन्ङ

All 4 6 w
१०.५
6

शौरभ नेत्रभाल्कर को बलमा शाई होप - छक्का

१०.४
1

शौरभ नेत्रभाल्कर को बलमा निकोलस पुरन - १ रन

१०.३
6

शौरभ नेत्रभाल्कर को बलमा निकोलस पुरन - छक्का

१०.२
6

शौरभ नेत्रभाल्कर को बलमा निकोलस पुरन - छक्का

१०.१
1

शौरभ नेत्रभाल्कर को बलमा शाई होप - १ रन

१० ओभर समाप्त - ११० रन निकोलस पुरन: १४ शाई होप: ७५
वेष्ट इण्डिज: ११०-१ लक्ष्यः १२९
९.६
w

श्याडली भान श्यालवाएक को बलमा निकोलस पुरन - वाइड

९.६
4

श्याडली भान श्यालवाएक को बलमा निकोलस पुरन - चौका

९.५
1

श्याडली भान श्यालवाएक को बलमा शाई होप - १ रन

९.४
1

श्याडली भान श्यालवाएक को बलमा निकोलस पुरन - १ रन

९.३
.

श्याडली भान श्यालवाएक को बलमा निकोलस पुरन - नो रन

९.२
6

श्याडली भान श्यालवाएक को बलमा निकोलस पुरन - छक्का

९.१
.

श्याडली भान श्यालवाएक को बलमा निकोलस पुरन - नो रन

९ ओभर समाप्त - ९७ रन निकोलस पुरन: ३ शाई होप: ७४
वेष्ट इण्डिज: ९७-१ लक्ष्यः १२९
८.६
6

मिलिन्द कुमार को बलमा शाई होप - छक्का

८.५
6

मिलिन्द कुमार को बलमा शाई होप - छक्का

८.४
w

मिलिन्द कुमार को बलमा निकोलस पुरन - वाइड

८.४
6

मिलिन्द कुमार को बलमा शाई होप - छक्का

८.३
.

मिलिन्द कुमार को बलमा निकोलस पुरन - नो रन

८.२
1

मिलिन्द कुमार को बलमा शाई होप - १ रन

८.१
1

मिलिन्द कुमार को बलमा निकोलस पुरन - १ रन

८ ओभर समाप्त - ७५ रन शाई होप: ५५ निकोलस पुरन: २
वेष्ट इण्डिज: ७५-१ लक्ष्यः १२९
७.६
2

अली खान को बलमा शाई होप - २ रन

७.५
1

अली खान को बलमा निकोलस पुरन - १ रन

७.४
1

अली खान को बलमा शाई होप - १ रन

७.३
1

अली खान को बलमा निकोलस पुरन - १ रन

७.२
w

अली खान को बलमा शाई होप - वाइड

७.२
1

अली खान को बलमा शाई होप - १ रन

७.१
w

अली खान को बलमा शाई होप - वाइड

७.१
.

अली खान को बलमा शाई होप - नो रन

७ ओभर समाप्त - ६७ रन शाई होप: ५१ जोनसन चार्ल्स: १५
वेष्ट इण्डिज: ६७-१ लक्ष्यः १२९
६.६
W

हर्मित सिंह को बलमा जोनसन चार्ल्स - आउट

६.५
1

हर्मित सिंह को बलमा शाई होप - १ रन

६.४
.

हर्मित सिंह को बलमा शाई होप - नो रन

६.३
6

हर्मित सिंह को बलमा शाई होप - छक्का

६.२
2

हर्मित सिंह को बलमा शाई होप - २ रन

६.१
.

हर्मित सिंह को बलमा शाई होप - नो रन

६ ओभर समाप्त - ५८ रन जोनसन चार्ल्स: १५ शाई होप: ४२
वेष्ट इण्डिज: ५८-० लक्ष्यः १२९
५.६
4

श्याडली भान श्यालवाएक को बलमा जोनसन चार्ल्स - चौका

५.५
1

श्याडली भान श्यालवाएक को बलमा शाई होप - १ रन

५.४
6

श्याडली भान श्यालवाएक को बलमा शाई होप - छक्का

५.३
.

श्याडली भान श्यालवाएक को बलमा शाई होप - नो रन

५.२
4

श्याडली भान श्यालवाएक को बलमा शाई होप - चौका

५.१
1

श्याडली भान श्यालवाएक को बलमा जोनसन चार्ल्स - १ रन

५ ओभर समाप्त - ४२ रन जोनसन चार्ल्स: १० शाई होप: ३१
वेष्ट इण्डिज: ४२-० लक्ष्यः १२९
४.६
1

हर्मित सिंह को बलमा जोनसन चार्ल्स - १ रन

४.५
1

हर्मित सिंह को बलमा शाई होप - १ रन

४.४
2

हर्मित सिंह को बलमा शाई होप - २ रन

४.३
1

हर्मित सिंह को बलमा जोनसन चार्ल्स - १ रन

४.२
.

हर्मित सिंह को बलमा जोनसन चार्ल्स - नो रन

४.१
4

हर्मित सिंह को बलमा जोनसन चार्ल्स - चौका

४ ओभर समाप्त - ३३ रन शाई होप: २८ जोनसन चार्ल्स: ४
वेष्ट इण्डिज: ३३-० लक्ष्यः १२९
३.६
.

अली खान को बलमा शाई होप - नो रन

३.५
4

अली खान को बलमा शाई होप - चौका

३.४
6

अली खान को बलमा शाई होप - छक्का

३.३
.

अली खान को बलमा शाई होप - नो रन

३.२
.

अली खान को बलमा शाई होप - नो रन

३.१
.

अली खान को बलमा शाई होप - नो रन

३ ओभर समाप्त - २३ रन शाई होप: १८ जोनसन चार्ल्स: ४
वेष्ट इण्डिज: २३-० लक्ष्यः १२९
२.६
.

शौरभ नेत्रभाल्कर को बलमा जोनसन चार्ल्स - नो रन

२.५
.

शौरभ नेत्रभाल्कर को बलमा जोनसन चार्ल्स - नो रन

२.४
1

शौरभ नेत्रभाल्कर को बलमा शाई होप - १ रन

२.३
4

शौरभ नेत्रभाल्कर को बलमा शाई होप - चौका

२.२
.

शौरभ नेत्रभाल्कर को बलमा शाई होप - नो रन

२.१
4

शौरभ नेत्रभाल्कर को बलमा शाई होप - चौका

२ ओभर समाप्त - १४ रन शाई होप: ९ जोनसन चार्ल्स: ४
वेष्ट इण्डिज: १४-० लक्ष्यः १२९
१.६
2

नोसथुस केन्जिगे को बलमा जोनसन चार्ल्स - २ रन

१.५
1

नोसथुस केन्जिगे को बलमा शाई होप - १ रन

१.४
6

नोसथुस केन्जिगे को बलमा शाई होप - छक्का

१.३
1

नोसथुस केन्जिगे को बलमा जोनसन चार्ल्स - १ रन

१.२
.

नोसथुस केन्जिगे को बलमा जोनसन चार्ल्स - नो रन

१.१
1

नोसथुस केन्जिगे को बलमा शाई होप - १ रन

१ ओभर समाप्त - ३ रन शाई होप: १ जोनसन चार्ल्स: १
वेष्ट इण्डिज: ३-० लक्ष्यः १२९
०.६
1

शौरभ नेत्रभाल्कर को बलमा शाई होप - १ रन

०.५
1

शौरभ नेत्रभाल्कर को बलमा जोनसन चार्ल्स - १ रन

०.४
.

शौरभ नेत्रभाल्कर को बलमा जोनसन चार्ल्स - नो रन

०.३
0lb

शौरभ नेत्रभाल्कर को बलमा शाई होप - लेग बाई

०.२
.

शौरभ नेत्रभाल्कर को बलमा शाई होप - नो रन

०.१
.

शौरभ नेत्रभाल्कर को बलमा शाई होप - नो रन

अमेरिका वेष्ट इण्डिज
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
स्टेभेन टेलर
Out 2 7 0 0 28.57
एन्ड्रिस गोस
Out 29 16 3 1 181.25
नितिश कुमार
Out 20 19 2 0 105.26
आरोन जोन्स
Out 11 11 0 1 100
कोरे एण्डरसन
Out 7 15 0 0 46.67
मिलिन्द कुमार
Out 19 21 1 0 90.48
हर्मित सिंह
Out 0 1 0 0 0
श्याडली भान श्यालवाएक
Out 18 17 3 0 105.88
नोसथुस केन्जिगे
Out 1 3 0 0 33.33
अली खान
Not Out 14 6 1 1 233.33
शौरभ नेत्रभाल्कर
Out 0 4 0 0 0
बलिङ O M R W Econ
शौरभ नेत्रभाल्कर
2.5 0 31 0 10.94
नोसथुस केन्जिगे
1.0 0 11 0 11
अली खान
2.0 0 18 0 9
हर्मित सिंह
2.0 0 18 1 9
श्याडली भान श्यालवाएक
2.0 0 29 0 14.5
मिलिन्द कुमार
1.0 0 22 0 22

ब्यटिङ नगरेका

Gajanand Singh
निशर्ग पटेल
शायन जहागिर
मोनक पटेल
जसदिप सिंह

विकेट गुमेका

स्टेभेन टेलर
नितिश कुमार
एन्ड्रिस गोस
आरोन जोन्स
कोरे एण्डरसन
हर्मित सिंह
मिलिन्द कुमार
श्याडली भान श्यालवाएक
नोसथुस केन्जिगे
शौरभ नेत्रभाल्कर
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
शाई होप
Not Out 82 39 4 8 210.26
जोनसन चार्ल्स
Out 15 14 2 0 107.14
निकोलस पुरन
Not Out 27 12 1 3 225
बलिङ O M R W Econ
अकिल हुसैन
3.0 0 13 0 4.33
आन्द्रे रसेल
3.5 0 31 3 8.09
ओबेद म्याककोय
2.0 0 20 0 10
अल्जारी जोसेफ
4.0 0 31 2 7.75
गुडाकेश मोती
3.0 0 14 1 4.67
रोश्टन चेश
4.0 0 19 3 4.75

ब्यटिङ नगरेका

शमर जोसेफ
शेरफेन रदरफोर्ड
गुडाकेश मोती
आन्द्रे रसेल
शिम्रोन हेटमायर
ब्रेन्डन किंग
Fabian Allen
रोश्टन चेश
Matthew Forde
रोमारियो शेर्फड
Andre Fletcher
Hayden Walsh
अकिल हुसैन
काइल मेयर्स
अल्जारी जोसेफ
रोभम्यान पावेल
ओबेद म्याककोय

विकेट गुमेका

जोनसन चार्ल्स

खेल तालिका र परिणाम