+
Home Sports Cricket ICC Men's T20 World Cup, 2024 न्यूजिल्याण्ड VS अफगानिस्तान

New Zealand vs Afghanistan ICC Men's T20 World Cup, 2024 - 14th Match

२०८१ जेठ २६, शनिबार
05:15 am
न्यूजिल्याण्ड
७५/१०
१५.२ overs
VS
अफगानिस्तान
१५९/६
२०.० overs
Afghanistan beat New Zealand by 84 runs
Providence Stadium ICC Men's T20 World Cup, 2024 Ahsan Raza, Kumar Dharmasena
अफगानिस्तान न्यूजिल्याण्ड

दोस्रो इन्निन्ङ

All 4 6 w
१५.२
W

फजलहक फारुकी को बलमा म्याट हेनरी - आउट

१५.१
.

फजलहक फारुकी को बलमा म्याट हेनरी - नो रन

१४.६
.

नवीन उलहक को बलमा ट्रेन्ट बोल्ट - नो रन

१४.५
.

नवीन उलहक को बलमा ट्रेन्ट बोल्ट - नो रन

१४.४
.

नवीन उलहक को बलमा ट्रेन्ट बोल्ट - नो रन

१४.३
1

नवीन उलहक को बलमा म्याट हेनरी - १ रन

१४.२
.

नवीन उलहक को बलमा म्याट हेनरी - नो रन

१४.१
1

नवीन उलहक को बलमा ट्रेन्ट बोल्ट - १ रन

१३.६
1

नूर अहमद को बलमा ट्रेन्ट बोल्ट - १ रन

१३.५
.

नूर अहमद को बलमा ट्रेन्ट बोल्ट - नो रन

१३.४
1

नूर अहमद को बलमा म्याट हेनरी - १ रन

१३.३
6

नूर अहमद को बलमा म्याट हेनरी - छक्का

१३.२
1

नूर अहमद को बलमा ट्रेन्ट बोल्ट - १ रन

१३.१
1

नूर अहमद को बलमा म्याट हेनरी - १ रन

१२.६
W

राशिद खान को बलमा लोकी फर्गुसन - आउट

१२.५
w

राशिद खान को बलमा लोकी फर्गुसन - वाइड

१२.५
2

राशिद खान को बलमा लोकी फर्गुसन - २ रन

१२.४
.

राशिद खान को बलमा लोकी फर्गुसन - नो रन

१२.३
.

राशिद खान को बलमा लोकी फर्गुसन - नो रन

१२.२
.

राशिद खान को बलमा लोकी फर्गुसन - नो रन

१२.१
1

राशिद खान को बलमा म्याट हेनरी - १ रन

११.६
W

मोहम्मद नाबी को बलमा मिशेल स्यान्टनर - आउट

११.५
1

मोहम्मद नाबी को बलमा म्याट हेनरी - १ रन

११.४
.

मोहम्मद नाबी को बलमा म्याट हेनरी - नो रन

११.३
1

मोहम्मद नाबी को बलमा मिशेल स्यान्टनर - १ रन

११.२
.

मोहम्मद नाबी को बलमा मिशेल स्यान्टनर - नो रन

११.१
2

मोहम्मद नाबी को बलमा मिशेल स्यान्टनर - २ रन

१०.६
.

राशिद खान को बलमा म्याट हेनरी - नो रन

१०.५
.

राशिद खान को बलमा म्याट हेनरी - नो रन

१०.४
w

राशिद खान को बलमा म्याट हेनरी - वाइड

१०.४
.

राशिद खान को बलमा म्याट हेनरी - नो रन

१०.३
.

राशिद खान को बलमा म्याट हेनरी - नो रन

१०.२
.

राशिद खान को बलमा म्याट हेनरी - नो रन

१०.१
.

राशिद खान को बलमा म्याट हेनरी - नो रन

९.६
.

मोहम्मद नाबी को बलमा मिशेल स्यान्टनर - नो रन

९.५
1

मोहम्मद नाबी को बलमा म्याट हेनरी - १ रन

९.४
W

मोहम्मद नाबी को बलमा ग्लेन फिलिप्स - आउट

९.३
2

मोहम्मद नाबी को बलमा ग्लेन फिलिप्स - २ रन

९.२
1

मोहम्मद नाबी को बलमा मिशेल स्यान्टनर - १ रन

९.१
1

मोहम्मद नाबी को बलमा ग्लेन फिलिप्स - १ रन

८.६
.

राशिद खान को बलमा मिशेल स्यान्टनर - नो रन

८.५
1

राशिद खान को बलमा ग्लेन फिलिप्स - १ रन

८.४
4

राशिद खान को बलमा ग्लेन फिलिप्स - चौका

८.३
0lb

राशिद खान को बलमा मिशेल स्यान्टनर - लेग बाई

८.२
W

राशिद खान को बलमा माइकल ब्रेसवेल - आउट

८.१
W

राशिद खान को बलमा मार्क च्यापम्यान - आउट

७.६
.

मोहम्मद नाबी को बलमा ग्लेन फिलिप्स - नो रन

७.५
1

मोहम्मद नाबी को बलमा मार्क च्यापम्यान - १ रन

७.४
.

मोहम्मद नाबी को बलमा मार्क च्यापम्यान - नो रन

७.३
1

मोहम्मद नाबी को बलमा ग्लेन फिलिप्स - १ रन

७.२
1

मोहम्मद नाबी को बलमा मार्क च्यापम्यान - १ रन

७.१
.

मोहम्मद नाबी को बलमा मार्क च्यापम्यान - नो रन

६.६
.

राशिद खान को बलमा ग्लेन फिलिप्स - नो रन

६.५
1

राशिद खान को बलमा मार्क च्यापम्यान - १ रन

६.४
1

राशिद खान को बलमा ग्लेन फिलिप्स - १ रन

६.३
4

राशिद खान को बलमा ग्लेन फिलिप्स - चौका

६.२
1

राशिद खान को बलमा मार्क च्यापम्यान - १ रन

६.१
W

राशिद खान को बलमा केन विलियम्सन - आउट

५.६
.

नवीन उलहक को बलमा ग्लेन फिलिप्स - नो रन

५.५
.

नवीन उलहक को बलमा ग्लेन फिलिप्स - नो रन

५.४
2

नवीन उलहक को बलमा ग्लेन फिलिप्स - २ रन

५.३
.

नवीन उलहक को बलमा ग्लेन फिलिप्स - नो रन

५.२
1

नवीन उलहक को बलमा केन विलियम्सन - १ रन

५.१
.

नवीन उलहक को बलमा केन विलियम्सन - नो रन

४.६
.

फजलहक फारुकी को बलमा ग्लेन फिलिप्स - नो रन

४.५
2

फजलहक फारुकी को बलमा ग्लेन फिलिप्स - २ रन

४.४
.

फजलहक फारुकी को बलमा ग्लेन फिलिप्स - नो रन

४.३
.

फजलहक फारुकी को बलमा ग्लेन फिलिप्स - नो रन

४.२
W

फजलहक फारुकी को बलमा डेरिल मिशेल - आउट

४.१
.

फजलहक फारुकी को बलमा डेरिल मिशेल - नो रन

३.६
.

नवीन उलहक को बलमा केन विलियम्सन - नो रन

३.५
4

नवीन उलहक को बलमा केन विलियम्सन - चौका

३.४
.

नवीन उलहक को बलमा केन विलियम्सन - नो रन

३.३
.

नवीन उलहक को बलमा केन विलियम्सन - नो रन

३.२
1

नवीन उलहक को बलमा डेरिल मिशेल - १ रन

३.१
0lb

नवीन उलहक को बलमा केन विलियम्सन - लेग बाई

२.६
4

फजलहक फारुकी को बलमा डेरिल मिशेल - चौका

२.५
.

फजलहक फारुकी को बलमा डेरिल मिशेल - नो रन

२.४
W

फजलहक फारुकी को बलमा डेभोन कोन्वे - आउट

२.३
w

फजलहक फारुकी को बलमा डेभोन कोन्वे - वाइड

२.३
4

फजलहक फारुकी को बलमा डेभोन कोन्वे - चौका

२.२
0lb

फजलहक फारुकी को बलमा केन विलियम्सन - लेग बाई

२.१
w

फजलहक फारुकी को बलमा केन विलियम्सन - वाइड

२.१
.

फजलहक फारुकी को बलमा केन विलियम्सन - नो रन

१.६
.

मोहम्मद नाबी को बलमा डेभोन कोन्वे - नो रन

१.५
1

मोहम्मद नाबी को बलमा केन विलियम्सन - १ रन

१.४
1

मोहम्मद नाबी को बलमा डेभोन कोन्वे - १ रन

१.३
.

मोहम्मद नाबी को बलमा डेभोन कोन्वे - नो रन

१.२
.

मोहम्मद नाबी को बलमा डेभोन कोन्वे - नो रन

१.१
2

मोहम्मद नाबी को बलमा डेभोन कोन्वे - २ रन

०.६
1

फजलहक फारुकी को बलमा डेभोन कोन्वे - १ रन

०.५
w

फजलहक फारुकी को बलमा डेभोन कोन्वे - वाइड

०.५
.

फजलहक फारुकी को बलमा डेभोन कोन्वे - नो रन

०.४
0lb

फजलहक फारुकी को बलमा डेभोन कोन्वे - लेग बाई

०.३
3

फजलहक फारुकी को बलमा केन विलियम्सन - ३ रन

०.२
.

फजलहक फारुकी को बलमा केन विलियम्सन - नो रन

०.१
W

फजलहक फारुकी को बलमा फिन एलेन - आउट

न्यूजिल्याण्ड अफगानिस्तान
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
फिन एलेन
Out 0 1 0 0 0
डेभोन कोन्वे
Out 8 10 1 0 80
केन विलियम्सन
Out 9 13 1 0 69.23
डेरिल मिशेल
Out 5 5 1 0 100
ग्लेन फिलिप्स
Out 18 18 2 0 100
मार्क च्यापम्यान
Out 4 7 0 0 57.14
माइकल ब्रेसवेल
Out 0 1 0 0 0
मिशेल स्यान्टनर
Out 4 8 0 0 50
म्याट हेनरी
Out 12 17 0 1 70.59
लोकी फर्गुसन
Out 2 5 0 0 40
ट्रेन्ट बोल्ट
Not Out 3 7 0 0 42.86
बलिङ O M R W Econ
ट्रेन्ट बोल्ट
4.0 0 22 2 5.5
म्याट हेनरी
4.0 0 37 2 9.25
मिशेल स्यान्टनर
4.0 0 24 0 6
माइकल ब्रेसवेल
3.0 0 27 0 9
लोकी फर्गुसन
4.0 0 28 1 7
डेरिल मिशेल
1.0 0 16 0 16

ब्यटिङ नगरेका

ईश सोधी
रचिन रवीन्द्र
टिम साउथी
जेम्श निसम

विकेट गुमेका

फिन एलेन
डेभोन कोन्वे
डेरिल मिशेल
केन विलियम्सन
मार्क च्यापम्यान
माइकल ब्रेसवेल
ग्लेन फिलिप्स
मिशेल स्यान्टनर
लोकी फर्गुसन
म्याट हेनरी
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
रहमानुल्लाह गुरबाज
Out 80 56 5 5 142.86
इब्राहिम जद्रान
Out 44 41 3 2 107.32
अजमतुल्लाह उमरजई
Out 22 13 1 2 169.23
मोहम्मद नाबी
Out 0 1 0 0 0
राशिद खान
Out 6 5 1 0 120
करिम जन्नत
Not Out 1 1 0 0 100
गुलबुद्दिन नायब
Out 0 2 0 0 0
नाजिबुल्लाह जद्रान
Not Out 1 1 0 0 100
बलिङ O M R W Econ
फजलहक फारुकी
3.2 0 17 4 5.1
मोहम्मद नाबी
4.0 0 16 2 4
नवीन उलहक
3.0 0 10 0 3.33
राशिद खान
4.0 0 17 4 4.25
नूर अहमद
1.0 0 10 0 10

ब्यटिङ नगरेका

फरिद अहमद मलिक
Sediqullah Atal
नूर अहमद
नाङ्ग्याल खरोती
मुजिब उर रहमान
नवीन उलहक
मोहम्मद इश्वाक
फजलहक फारुकी
Hazratullah Zazai
Mohammad Saleem Safi

विकेट गुमेका

इब्राहिम जद्रान
अजमतुल्लाह उमरजई
मोहम्मद नाबी
राशिद खान
रहमानुल्लाह गुरबाज
गुलबुद्दिन नायब

खेल तालिका र परिणाम