+
Home Sports Cricket ICC Men's T20 World Cup, 2024 न्यूजिल्याण्ड VS पपुवा न्यूगिनी

New Zealand vs Papua New Guinea ICC Men's T20 World Cup, 2024 - 39th Match

२०८१ असार ३, सोमबार
08:15 pm
न्यूजिल्याण्ड
७९/३
१२.२ overs
VS
पपुवा न्यूगिनी
७८/१०
१९.४ overs
New Zealand won by 7 wickets
Brian Lara Cricket Academy ICC Men's T20 World Cup, 2024 Langton Rusere, Paul Reiffel
पपुवा न्यूगिनी न्यूजिल्याण्ड

दोस्रो इन्निन्ङ

All 4 6 w
१२.२
2

कोबुवा मोरेवा को बलमा डेरिल मिशेल - २ रन

१२.१
.

कोबुवा मोरेवा को बलमा डेरिल मिशेल - नो रन

१२ ओभर समाप्त - ७७ रन डेरिल मिशेल: १७ केन विलियम्सन: १८
न्यूजिल्याण्ड: ७७-३ लक्ष्यः ७९
११.६
1

सिमाे कमिया को बलमा डेरिल मिशेल - १ रन

११.५
4

सिमाे कमिया को बलमा डेरिल मिशेल - चौका

११.४
4

सिमाे कमिया को बलमा डेरिल मिशेल - चौका

११.३
1

सिमाे कमिया को बलमा केन विलियम्सन - १ रन

११.२
1

सिमाे कमिया को बलमा डेरिल मिशेल - १ रन

११.१
4

सिमाे कमिया को बलमा डेरिल मिशेल - चौका

११ ओभर समाप्त - ६२ रन केन विलियम्सन: १७ डेरिल मिशेल: ३
न्यूजिल्याण्ड: ६२-३ लक्ष्यः ७९
१०.६
1

नोर्मान भानुवा को बलमा डेरिल मिशेल - १ रन

१०.५
1

नोर्मान भानुवा को बलमा केन विलियम्सन - १ रन

१०.४
4

नोर्मान भानुवा को बलमा केन विलियम्सन - चौका

१०.३
.

नोर्मान भानुवा को बलमा केन विलियम्सन - नो रन

१०.२
.

नोर्मान भानुवा को बलमा केन विलियम्सन - नो रन

१०.१
.

नोर्मान भानुवा को बलमा केन विलियम्सन - नो रन

१० ओभर समाप्त - ५६ रन केन विलियम्सन: १२ डेभोन कोन्वे: ३५
न्यूजिल्याण्ड: ५६-३ लक्ष्यः ७९
९.६
2

सिमाे कमिया को बलमा डेरिल मिशेल - २ रन

९.५
.

सिमाे कमिया को बलमा डेरिल मिशेल - नो रन

९.४
.

सिमाे कमिया को बलमा डेरिल मिशेल - नो रन

९.३
.

सिमाे कमिया को बलमा डेरिल मिशेल - नो रन

९.२
W

सिमाे कमिया को बलमा डेभोन कोन्वे - आउट

९.१
1

सिमाे कमिया को बलमा केन विलियम्सन - १ रन

९ ओभर समाप्त - ५३ रन डेभोन कोन्वे: ३५ केन विलियम्सन: ११
न्यूजिल्याण्ड: ५३-२ लक्ष्यः ७९
८.६
6

चाद सोपर को बलमा डेभोन कोन्वे - छक्का

८.५
.

चाद सोपर को बलमा डेभोन कोन्वे - नो रन

८.४
3

चाद सोपर को बलमा केन विलियम्सन - ३ रन

८.३
1

चाद सोपर को बलमा डेभोन कोन्वे - १ रन

८.२
4

चाद सोपर को बलमा डेभोन कोन्वे - चौका

८.१
.

चाद सोपर को बलमा डेभोन कोन्वे - नो रन

८ ओभर समाप्त - ३९ रन डेभोन कोन्वे: २४ केन विलियम्सन: ८
न्यूजिल्याण्ड: ३९-२ लक्ष्यः ७९
७.६
.

सिमाे कमिया को बलमा केन विलियम्सन - नो रन

७.५
4

सिमाे कमिया को बलमा केन विलियम्सन - चौका

७.४
1

सिमाे कमिया को बलमा डेभोन कोन्वे - १ रन

७.३
.

सिमाे कमिया को बलमा डेभोन कोन्वे - नो रन

७.२
.

सिमाे कमिया को बलमा डेभोन कोन्वे - नो रन

७.१
.

सिमाे कमिया को बलमा डेभोन कोन्वे - नो रन

७ ओभर समाप्त - ३४ रन डेभोन कोन्वे: २३ केन विलियम्सन: ४
न्यूजिल्याण्ड: ३४-२ लक्ष्यः ७९
६.६
1

चार्ल्स अमिनि को बलमा डेभोन कोन्वे - १ रन

६.५
1

चार्ल्स अमिनि को बलमा केन विलियम्सन - १ रन

६.४
1

चार्ल्स अमिनि को बलमा डेभोन कोन्वे - १ रन

६.३
1

चार्ल्स अमिनि को बलमा केन विलियम्सन - १ रन

६.२
1

चार्ल्स अमिनि को बलमा डेभोन कोन्वे - १ रन

६.१
.

चार्ल्स अमिनि को बलमा डेभोन कोन्वे - नो रन

६ ओभर समाप्त - २९ रन केन विलियम्सन: २ डेभोन कोन्वे: २०
न्यूजिल्याण्ड: २९-२ लक्ष्यः ७९
५.६
.

एली नाओ को बलमा केन विलियम्सन - नो रन

५.५
.

एली नाओ को बलमा केन विलियम्सन - नो रन

५.४
1

एली नाओ को बलमा डेभोन कोन्वे - १ रन

५.३
6

एली नाओ को बलमा डेभोन कोन्वे - छक्का

५.२
1

एली नाओ को बलमा केन विलियम्सन - १ रन

५.१
.

एली नाओ को बलमा केन विलियम्सन - नो रन

५ ओभर समाप्त - २१ रन रचिन रवीन्द्र: ६ डेभोन कोन्वे: १३
न्यूजिल्याण्ड: २१-२ लक्ष्यः ७९
४.६
.

कोबुवा मोरेवा को बलमा डेभोन कोन्वे - नो रन

४.५
.

कोबुवा मोरेवा को बलमा डेभोन कोन्वे - नो रन

४.४
.

कोबुवा मोरेवा को बलमा डेभोन कोन्वे - नो रन

४.३
.

कोबुवा मोरेवा को बलमा डेभोन कोन्वे - नो रन

४.२
1

कोबुवा मोरेवा को बलमा केन विलियम्सन - १ रन

४.१
W

कोबुवा मोरेवा को बलमा रचिन रवीन्द्र - आउट

४ ओभर समाप्त - २० रन रचिन रवीन्द्र: ६ डेभोन कोन्वे: १३
न्यूजिल्याण्ड: २०-१ लक्ष्यः ७९
३.६
.

एली नाओ को बलमा डेभोन कोन्वे - नो रन

३.५
.

एली नाओ को बलमा डेभोन कोन्वे - नो रन

३.४
1

एली नाओ को बलमा रचिन रवीन्द्र - १ रन

३.३
1

एली नाओ को बलमा डेभोन कोन्वे - १ रन

३.२
6

एली नाओ को बलमा डेभोन कोन्वे - छक्का

३.१
1

एली नाओ को बलमा रचिन रवीन्द्र - १ रन

३ ओभर समाप्त - ११ रन रचिन रवीन्द्र: ४ डेभोन कोन्वे: ६
न्यूजिल्याण्ड: ११-१ लक्ष्यः ७९
२.६
1

असाद भाला को बलमा रचिन रवीन्द्र - १ रन

२.५
1

असाद भाला को बलमा डेभोन कोन्वे - १ रन

२.४
.

असाद भाला को बलमा डेभोन कोन्वे - नो रन

२.३
0b

असाद भाला को बलमा रचिन रवीन्द्र - बाई

२.२
1

असाद भाला को बलमा डेभोन कोन्वे - १ रन

२.१
1

असाद भाला को बलमा रचिन रवीन्द्र - १ रन

२ ओभर समाप्त - ६ रन रचिन रवीन्द्र: २ डेभोन कोन्वे: ४
न्यूजिल्याण्ड: ६-१ लक्ष्यः ७९
१.६
.

एली नाओ को बलमा डेभोन कोन्वे - नो रन

१.५
.

एली नाओ को बलमा डेभोन कोन्वे - नो रन

१.४
4

एली नाओ को बलमा डेभोन कोन्वे - चौका

१.३
.

एली नाओ को बलमा डेभोन कोन्वे - नो रन

१.२
.

एली नाओ को बलमा डेभोन कोन्वे - नो रन

१.१
1

एली नाओ को बलमा रचिन रवीन्द्र - १ रन

१ ओभर समाप्त - १ रन फिन एलेन: ० डेभोन कोन्वे: ०
न्यूजिल्याण्ड: १-१ लक्ष्यः ७९
०.६
1

कोबुवा मोरेवा को बलमा रचिन रवीन्द्र - १ रन

०.५
.

कोबुवा मोरेवा को बलमा रचिन रवीन्द्र - नो रन

०.४
.

कोबुवा मोरेवा को बलमा रचिन रवीन्द्र - नो रन

०.३
.

कोबुवा मोरेवा को बलमा रचिन रवीन्द्र - नो रन

०.२
W

कोबुवा मोरेवा को बलमा फिन एलेन - आउट

०.१
.

कोबुवा मोरेवा को बलमा फिन एलेन - नो रन

न्यूजिल्याण्ड पपुवा न्यूगिनी
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
फिन एलेन
Out 0 2 0 0 0
डेभोन कोन्वे
Out 35 32 2 3 109.38
रचिन रवीन्द्र
Out 6 11 0 0 54.55
केन विलियम्सन
Not Out 18 17 2 0 105.88
डेरिल मिशेल
Not Out 19 12 3 0 158.33
बलिङ O M R W Econ
ट्रेन्ट बोल्ट
4.0 0 14 2 3.5
टिम साउथी
4.0 0 11 2 2.75
लोकी फर्गुसन
4.0 4 0 3 0
ईश सोधी
3.4 0 29 2 7.91
मिशेल स्यान्टनर
4.0 0 17 1 4.25

ब्यटिङ नगरेका

टिम साउथी
म्याट हेनरी
मार्क च्यापम्यान
ईश सोधी
ग्लेन फिलिप्स
लोकी फर्गुसन
माइकल ब्रेसवेल
मिशेल स्यान्टनर
ट्रेन्ट बोल्ट
जेम्श निसम

विकेट गुमेका

फिन एलेन
रचिन रवीन्द्र
डेभोन कोन्वे
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
टोनी उरा
Out 1 2 0 0 50
असाद भाला
Out 6 16 1 0 37.5
चार्ल्स अमिनि
Out 17 25 2 0 68
सेसे बाउ
Out 12 27 1 0 44.44
हिरि हिरि
Out 7 11 1 0 63.64
चाद सोपर
Out 1 6 0 0 16.67
किप्लिन डोरीगा
Out 5 7 1 0 71.43
नोर्मान भानुवा
Out 14 13 1 1 107.69
एली नाओ
Out 3 7 0 0 42.86
कोबुवा मोरेवा
Out 0 3 0 0 0
सिमाे कमिया
Not Out 1 1 0 0 100
बलिङ O M R W Econ
कोबुवा मोरेवा
2.2 0 4 2 1.71
एली नाओ
3.0 0 22 0 7.33
असाद भाला
1.0 0 4 0 4
चार्ल्स अमिनि
1.0 0 5 0 5
सिमाे कमिया
3.0 0 23 1 7.67
चाद सोपर
1.0 0 14 0 14
नोर्मान भानुवा
1.0 0 6 0 6

ब्यटिङ नगरेका

लेगा सिआका
हिला भार
ज्याक गार्डनर
जोन कारिको

विकेट गुमेका

टोनी उरा
असाद भाला
चार्ल्स अमिनि
सेसे बाउ
चाद सोपर
हिरि हिरि
किप्लिन डोरीगा
नोर्मान भानुवा
कोबुवा मोरेवा
एली नाओ

खेल तालिका र परिणाम