+
Home Sports Cricket ICC Men's T20 World Cup, 2024 इंग्ल्याण्ड VS स्कटल्याण्ड

England vs Scotland ICC Men's T20 World Cup, 2024 - 6th Match

२०८१ जेठ २२, मंगलबार
09:10 pm
इंग्ल्याण्ड
०/०
०.० overs
VS
स्कटल्याण्ड
९०/०
१०.० overs
Match abandoned
Kensington Oval ICC Men's T20 World Cup, 2024 Nitin Menon, Joel Wilson
स्कटल्याण्ड इंग्ल्याण्ड

पहिलो इन्निन्ङ

All 4 6 w
९.६
4

आदिल राशिद को बलमा माइकल जोन्स - चौका

९.५
1

आदिल राशिद को बलमा जर्ज मुन्शे - १ रन

९.४
1

आदिल राशिद को बलमा माइकल जोन्स - १ रन

९.३
1

आदिल राशिद को बलमा जर्ज मुन्शे - १ रन

९.२
.

आदिल राशिद को बलमा जर्ज मुन्शे - नो रन

९.१
1

आदिल राशिद को बलमा माइकल जोन्स - १ रन

८.६
2

क्रिस जोर्डन को बलमा जर्ज मुन्शे - २ रन

८.५
0lb

क्रिस जोर्डन को बलमा माइकल जोन्स - लेग बाई

८.४
.

क्रिस जोर्डन को बलमा माइकल जोन्स - नो रन

८.३
1

क्रिस जोर्डन को बलमा जर्ज मुन्शे - १ रन

८.२
6

क्रिस जोर्डन को बलमा जर्ज मुन्शे - छक्का

८.१
.

क्रिस जोर्डन को बलमा जर्ज मुन्शे - नो रन

७.६
1

आदिल राशिद को बलमा जर्ज मुन्शे - १ रन

७.५
6

आदिल राशिद को बलमा जर्ज मुन्शे - छक्का

७.४
4

आदिल राशिद को बलमा जर्ज मुन्शे - चौका

७.३
.

आदिल राशिद को बलमा जर्ज मुन्शे - नो रन

७.२
1

आदिल राशिद को बलमा माइकल जोन्स - १ रन

७.१
6

आदिल राशिद को बलमा माइकल जोन्स - छक्का

६.६
1

मोइन अली को बलमा माइकल जोन्स - १ रन

६.५
1

मोइन अली को बलमा जर्ज मुन्शे - १ रन

६.४
1

मोइन अली को बलमा माइकल जोन्स - १ रन

६.३
.

मोइन अली को बलमा माइकल जोन्स - नो रन

६.२
1

मोइन अली को बलमा जर्ज मुन्शे - १ रन

६.१
1

मोइन अली को बलमा माइकल जोन्स - १ रन

५.६
1

क्रिस जोर्डन को बलमा माइकल जोन्स - १ रन

५.५
.

क्रिस जोर्डन को बलमा माइकल जोन्स - नो रन

५.४
4

क्रिस जोर्डन को बलमा माइकल जोन्स - चौका

५.३
4

क्रिस जोर्डन को बलमा माइकल जोन्स - चौका

५.२
6

क्रिस जोर्डन को बलमा माइकल जोन्स - छक्का

५.१
.

क्रिस जोर्डन को बलमा माइकल जोन्स - नो रन

४.६
.

मार्क वुड को बलमा जर्ज मुन्शे - नो रन

४.५
1

मार्क वुड को बलमा माइकल जोन्स - १ रन

४.४
1

मार्क वुड को बलमा जर्ज मुन्शे - १ रन

४.३
0nb

मार्क वुड को बलमा जर्ज मुन्शे - नो बल

४.३
.

मार्क वुड को बलमा जर्ज मुन्शे - नो रन

४.२
2

मार्क वुड को बलमा जर्ज मुन्शे - २ रन

४.१
w

मार्क वुड को बलमा जर्ज मुन्शे - वाइड

४.१
.

मार्क वुड को बलमा जर्ज मुन्शे - नो रन

३.६
.

जोफ्रा आर्चर को बलमा माइकल जोन्स - नो रन

३.५
.

जोफ्रा आर्चर को बलमा माइकल जोन्स - नो रन

३.४
.

जोफ्रा आर्चर को बलमा माइकल जोन्स - नो रन

३.३
1

जोफ्रा आर्चर को बलमा जर्ज मुन्शे - १ रन

३.२
.

जोफ्रा आर्चर को बलमा जर्ज मुन्शे - नो रन

३.१
1

जोफ्रा आर्चर को बलमा माइकल जोन्स - १ रन

२.६
.

मोइन अली को बलमा जर्ज मुन्शे - नो रन

२.५
4

मोइन अली को बलमा जर्ज मुन्शे - चौका

२.४
1

मोइन अली को बलमा माइकल जोन्स - १ रन

२.३
1

मोइन अली को बलमा जर्ज मुन्शे - १ रन

२.२
4

मोइन अली को बलमा जर्ज मुन्शे - चौका

२.१
.

मोइन अली को बलमा जर्ज मुन्शे - नो रन

१.६
2

जोफ्रा आर्चर को बलमा माइकल जोन्स - २ रन

१.५
.

जोफ्रा आर्चर को बलमा माइकल जोन्स - नो रन

१.४
.

जोफ्रा आर्चर को बलमा माइकल जोन्स - नो रन

१.३
4

जोफ्रा आर्चर को बलमा माइकल जोन्स - चौका

१.२
2

जोफ्रा आर्चर को बलमा माइकल जोन्स - २ रन

१.१
2

जोफ्रा आर्चर को बलमा माइकल जोन्स - २ रन

०.६
.

मार्क वुड को बलमा जर्ज मुन्शे - नो रन

०.५
.

मार्क वुड को बलमा जर्ज मुन्शे - नो रन

०.४
4

मार्क वुड को बलमा जर्ज मुन्शे - चौका

०.३
1

मार्क वुड को बलमा माइकल जोन्स - १ रन

०.२
0lb

मार्क वुड को बलमा जर्ज मुन्शे - लेग बाई

०.१
.

मार्क वुड को बलमा जर्ज मुन्शे - नो रन

इंग्ल्याण्ड स्कटल्याण्ड
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
जर्ज मुन्शे
Not Out 41 31 4 2 132.26
माइकल जोन्स
Not Out 45 30 4 2 150
बलिङ O M R W Econ

ब्यटिङ नगरेका

माइकल लिस्क
मार्क वाट
ब्रेन्डन म्याकमुलेन
ब्राड्ली ह्वील
चार्ली टेअर
ओली हरिस
क्रिस ग्रेभ्स
शफ्यान शरिफ
क्रिस सोल
ब्राड्ली कुरी
ज्याक जार्विस
म्याथ्यु क्रस
रिची बेरिंग्टन

विकेट गुमेका

खेल तालिका र परिणाम