+
Home Sports Cricket ICC Men's T20 World Cup, 2024 पाकिस्तान VS आयरल्याण्ड

Pakistan vs Ireland ICC Men's T20 World Cup, 2024 - 36th Match

२०८१ असार २, आइतबार
08:15 pm
पाकिस्तान
१११/७
१८.५ overs
VS
आयरल्याण्ड
१०६/९
२०.० overs
Pakistan won by 3 wickets
Central Broward Park & Broward County Stadium ICC Men's T20 World Cup, 2024 Chris Gaffaney, Rod Tucker
आयरल्याण्ड पाकिस्तान

दोस्रो इन्निन्ङ

All 4 6 w
१८.५
6

ग्यारेथ डेलानी को बलमा शाहिन शाह अफ्रिदी - छक्का

१८.४
1

ग्यारेथ डेलानी को बलमा बाबर आजम - १ रन

१८.३
w

ग्यारेथ डेलानी को बलमा शाहिन शाह अफ्रिदी - वाइड

१८.३
1

ग्यारेथ डेलानी को बलमा शाहिन शाह अफ्रिदी - १ रन

१८.२
6

ग्यारेथ डेलानी को बलमा शाहिन शाह अफ्रिदी - छक्का

१८.१
1

ग्यारेथ डेलानी को बलमा बाबर आजम - १ रन

१८ ओभर समाप्त - ९५ रन अब्बास अफ्रिदी: १७ बाबर आजम: ३०
पाकिस्तान: ९५-७ लक्ष्यः १०७
१७.६
.

बेन ह्वाइट को बलमा शाहिन शाह अफ्रिदी - नो रन

१७.५
.

बेन ह्वाइट को बलमा शाहिन शाह अफ्रिदी - नो रन

१७.४
W

बेन ह्वाइट को बलमा अब्बास अफ्रिदी - आउट

१७.३
1

बेन ह्वाइट को बलमा बाबर आजम - १ रन

१७.२
1

बेन ह्वाइट को बलमा अब्बास अफ्रिदी - १ रन

१७.१
.

बेन ह्वाइट को बलमा अब्बास अफ्रिदी - नो रन

१७ ओभर समाप्त - ९३ रन अब्बास अफ्रिदी: १६ बाबर आजम: २९
पाकिस्तान: ९३-६ लक्ष्यः १०७
१६.६
1

ग्यारेथ डेलानी को बलमा अब्बास अफ्रिदी - १ रन

१६.५
.

ग्यारेथ डेलानी को बलमा अब्बास अफ्रिदी - नो रन

१६.४
1

ग्यारेथ डेलानी को बलमा बाबर आजम - १ रन

१६.३
1

ग्यारेथ डेलानी को बलमा अब्बास अफ्रिदी - १ रन

१६.२
.

ग्यारेथ डेलानी को बलमा अब्बास अफ्रिदी - नो रन

१६.१
.

ग्यारेथ डेलानी को बलमा अब्बास अफ्रिदी - नो रन

१६ ओभर समाप्त - ९० रन अब्बास अफ्रिदी: १४ बाबर आजम: २८
पाकिस्तान: ९०-६ लक्ष्यः १०७
१५.६
.

कर्टिस क्याम्फर को बलमा बाबर आजम - नो रन

१५.५
1

कर्टिस क्याम्फर को बलमा अब्बास अफ्रिदी - १ रन

१५.४
6

कर्टिस क्याम्फर को बलमा अब्बास अफ्रिदी - छक्का

१५.३
.

कर्टिस क्याम्फर को बलमा अब्बास अफ्रिदी - नो रन

१५.२
1

कर्टिस क्याम्फर को बलमा बाबर आजम - १ रन

१५.१
1

कर्टिस क्याम्फर को बलमा अब्बास अफ्रिदी - १ रन

१५ ओभर समाप्त - ८१ रन बाबर आजम: २७ अब्बास अफ्रिदी: ६
पाकिस्तान: ८१-६ लक्ष्यः १०७
१४.६
1

जोश लिटिल को बलमा अब्बास अफ्रिदी - १ रन

१४.५
1

जोश लिटिल को बलमा बाबर आजम - १ रन

१४.४
4

जोश लिटिल को बलमा बाबर आजम - चौका

१४.३
.

जोश लिटिल को बलमा बाबर आजम - नो रन

१४.२
.

जोश लिटिल को बलमा बाबर आजम - नो रन

१४.१
.

जोश लिटिल को बलमा बाबर आजम - नो रन

१४ ओभर समाप्त - ७५ रन बाबर आजम: २२ अब्बास अफ्रिदी: ५
पाकिस्तान: ७५-६ लक्ष्यः १०७
१३.६
.

कर्टिस क्याम्फर को बलमा अब्बास अफ्रिदी - नो रन

१३.५
4

कर्टिस क्याम्फर को बलमा अब्बास अफ्रिदी - चौका

१३.४
.

कर्टिस क्याम्फर को बलमा अब्बास अफ्रिदी - नो रन

१३.३
.

कर्टिस क्याम्फर को बलमा अब्बास अफ्रिदी - नो रन

१३.२
.

कर्टिस क्याम्फर को बलमा अब्बास अफ्रिदी - नो रन

१३.१
1

कर्टिस क्याम्फर को बलमा बाबर आजम - १ रन

१३ ओभर समाप्त - ७० रन बाबर आजम: २१ अब्बास अफ्रिदी: १
पाकिस्तान: ७०-६ लक्ष्यः १०७
१२.६
.

मार्क आदिर को बलमा अब्बास अफ्रिदी - नो रन

१२.५
1

मार्क आदिर को बलमा बाबर आजम - १ रन

१२.४
2

मार्क आदिर को बलमा बाबर आजम - २ रन

१२.३
1

मार्क आदिर को बलमा अब्बास अफ्रिदी - १ रन

१२.२
.

मार्क आदिर को बलमा अब्बास अफ्रिदी - नो रन

१२.१
1

मार्क आदिर को बलमा बाबर आजम - १ रन

१२ ओभर समाप्त - ६५ रन बाबर आजम: १७ अब्बास अफ्रिदी: ०
पाकिस्तान: ६५-६ लक्ष्यः १०७
११.६
1

ब्यारी म्याकार्थी को बलमा बाबर आजम - १ रन

११.५
.

ब्यारी म्याकार्थी को बलमा बाबर आजम - नो रन

११.४
.

ब्यारी म्याकार्थी को बलमा बाबर आजम - नो रन

११.३
2

ब्यारी म्याकार्थी को बलमा बाबर आजम - २ रन

११.२
.

ब्यारी म्याकार्थी को बलमा बाबर आजम - नो रन

११.१
.

ब्यारी म्याकार्थी को बलमा बाबर आजम - नो रन

११ ओभर समाप्त - ६२ रन बाबर आजम: १४ इमाद वासिम: ४
पाकिस्तान: ६२-६ लक्ष्यः १०७
१०.६
W

कर्टिस क्याम्फर को बलमा इमाद वासिम - आउट

१०.५
.

कर्टिस क्याम्फर को बलमा इमाद वासिम - नो रन

१०.४
4

कर्टिस क्याम्फर को बलमा इमाद वासिम - चौका

१०.३
1

कर्टिस क्याम्फर को बलमा बाबर आजम - १ रन

१०.२
.

कर्टिस क्याम्फर को बलमा बाबर आजम - नो रन

१०.१
.

कर्टिस क्याम्फर को बलमा बाबर आजम - नो रन

१० ओभर समाप्त - ५७ रन उस्मान खान: २ बाबर आजम: १३
पाकिस्तान: ५७-५ लक्ष्यः १०७
९.६
.

ब्यारी म्याकार्थी को बलमा इमाद वासिम - नो रन

९.५
.

ब्यारी म्याकार्थी को बलमा इमाद वासिम - नो रन

९.४
.

ब्यारी म्याकार्थी को बलमा इमाद वासिम - नो रन

९.३
W

ब्यारी म्याकार्थी को बलमा सादब खान - आउट

९.२
.

ब्यारी म्याकार्थी को बलमा सादब खान - नो रन

९.१
W

ब्यारी म्याकार्थी को बलमा उस्मान खान - आउट

९ ओभर समाप्त - ५७ रन फखार जमान: ५ बाबर आजम: १३
पाकिस्तान: ५७-३ लक्ष्यः १०७
८.६
1

कर्टिस क्याम्फर को बलमा उस्मान खान - १ रन

८.५
1

कर्टिस क्याम्फर को बलमा बाबर आजम - १ रन

८.४
2

कर्टिस क्याम्फर को बलमा बाबर आजम - २ रन

८.३
.

कर्टिस क्याम्फर को बलमा बाबर आजम - नो रन

८.२
1

कर्टिस क्याम्फर को बलमा उस्मान खान - १ रन

८.१
W

कर्टिस क्याम्फर को बलमा फखार जमान - आउट

८ ओभर समाप्त - ५२ रन फखार जमान: ५ बाबर आजम: १०
पाकिस्तान: ५२-२ लक्ष्यः १०७
७.६
1

ब्यारी म्याकार्थी को बलमा फखार जमान - १ रन

७.५
1

ब्यारी म्याकार्थी को बलमा बाबर आजम - १ रन

७.४
1

ब्यारी म्याकार्थी को बलमा फखार जमान - १ रन

७.३
.

ब्यारी म्याकार्थी को बलमा फखार जमान - नो रन

७.२
.

ब्यारी म्याकार्थी को बलमा फखार जमान - नो रन

७.१
.

ब्यारी म्याकार्थी को बलमा फखार जमान - नो रन

७ ओभर समाप्त - ४९ रन फखार जमान: ३ बाबर आजम: ९
पाकिस्तान: ४९-२ लक्ष्यः १०७
६.६
1

बेन ह्वाइट को बलमा फखार जमान - १ रन

६.५
1

बेन ह्वाइट को बलमा बाबर आजम - १ रन

६.४
2

बेन ह्वाइट को बलमा बाबर आजम - २ रन

६.३
.

बेन ह्वाइट को बलमा बाबर आजम - नो रन

६.२
4

बेन ह्वाइट को बलमा बाबर आजम - चौका

६.१
1

बेन ह्वाइट को बलमा फखार जमान - १ रन

६ ओभर समाप्त - ४० रन बाबर आजम: २ मोहम्मद रिजवान: १७
पाकिस्तान: ४०-२ लक्ष्यः १०७
५.६
1

ब्यारी म्याकार्थी को बलमा फखार जमान - १ रन

५.५
W

ब्यारी म्याकार्थी को बलमा मोहम्मद रिजवान - आउट

५.४
.

ब्यारी म्याकार्थी को बलमा मोहम्मद रिजवान - नो रन

५.३
w

ब्यारी म्याकार्थी को बलमा मोहम्मद रिजवान - वाइड

५.३
2

ब्यारी म्याकार्थी को बलमा मोहम्मद रिजवान - २ रन

५.२
4

ब्यारी म्याकार्थी को बलमा मोहम्मद रिजवान - चौका

५.१
1

ब्यारी म्याकार्थी को बलमा बाबर आजम - १ रन

५ ओभर समाप्त - ३१ रन सैम अयुब: १७ मोहम्मद रिजवान: ११
पाकिस्तान: ३१-१ लक्ष्यः १०७
४.६
.

मार्क आदिर को बलमा मोहम्मद रिजवान - नो रन

४.५
4

मार्क आदिर को बलमा मोहम्मद रिजवान - चौका

४.४
w

मार्क आदिर को बलमा मोहम्मद रिजवान - वाइड

४.४
.

मार्क आदिर को बलमा मोहम्मद रिजवान - नो रन

४.३
2

मार्क आदिर को बलमा मोहम्मद रिजवान - २ रन

४.२
1

मार्क आदिर को बलमा बाबर आजम - १ रन

४.१
W

मार्क आदिर को बलमा सैम अयुब - आउट

४ ओभर समाप्त - २३ रन मोहम्मद रिजवान: ५ सैम अयुब: १७
पाकिस्तान: २३-० लक्ष्यः १०७
३.६
1

जोश लिटिल को बलमा सैम अयुब - १ रन

३.५
4

जोश लिटिल को बलमा सैम अयुब - चौका

३.४
4

जोश लिटिल को बलमा सैम अयुब - चौका

३.३
.

जोश लिटिल को बलमा सैम अयुब - नो रन

३.२
.

जोश लिटिल को बलमा सैम अयुब - नो रन

३.१
0lb

जोश लिटिल को बलमा मोहम्मद रिजवान - लेग बाई

३ ओभर समाप्त - १३ रन मोहम्मद रिजवान: ५ सैम अयुब: ८
पाकिस्तान: १३-० लक्ष्यः १०७
२.६
6

मार्क आदिर को बलमा सैम अयुब - छक्का

२.५
.

मार्क आदिर को बलमा सैम अयुब - नो रन

२.४
.

मार्क आदिर को बलमा सैम अयुब - नो रन

२.३
.

मार्क आदिर को बलमा सैम अयुब - नो रन

२.२
.

मार्क आदिर को बलमा सैम अयुब - नो रन

२.१
1

मार्क आदिर को बलमा मोहम्मद रिजवान - १ रन

२ ओभर समाप्त - ६ रन सैम अयुब: २ मोहम्मद रिजवान: ४
पाकिस्तान: ६-० लक्ष्यः १०७
१.६
.

जोश लिटिल को बलमा सैम अयुब - नो रन

१.५
.

जोश लिटिल को बलमा सैम अयुब - नो रन

१.४
2

जोश लिटिल को बलमा सैम अयुब - २ रन

१.३
.

जोश लिटिल को बलमा सैम अयुब - नो रन

१.२
.

जोश लिटिल को बलमा सैम अयुब - नो रन

१.१
.

जोश लिटिल को बलमा सैम अयुब - नो रन

१ ओभर समाप्त - ४ रन मोहम्मद रिजवान: ४ सैम अयुब: ०
पाकिस्तान: ४-० लक्ष्यः १०७
०.६
.

मार्क आदिर को बलमा मोहम्मद रिजवान - नो रन

०.५
.

मार्क आदिर को बलमा मोहम्मद रिजवान - नो रन

०.४
.

मार्क आदिर को बलमा मोहम्मद रिजवान - नो रन

०.३
.

मार्क आदिर को बलमा मोहम्मद रिजवान - नो रन

०.२
4

मार्क आदिर को बलमा मोहम्मद रिजवान - चौका

०.१
.

मार्क आदिर को बलमा मोहम्मद रिजवान - नो रन

पाकिस्तान आयरल्याण्ड
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
मोहम्मद रिजवान
Out 17 16 2 0 106.25
सैम अयुब
Out 17 17 2 1 100
बाबर आजम
Not Out 32 34 2 0 94.12
फखार जमान
Out 5 9 0 0 55.56
उस्मान खान
Out 2 3 0 0 66.67
सादब खान
Out 0 2 0 0 0
इमाद वासिम
Out 4 6 1 0 66.67
अब्बास अफ्रिदी
Out 17 21 1 1 80.95
शाहिन शाह अफ्रिदी
Not Out 13 5 0 2 260
बलिङ O M R W Econ
शाहिन शाह अफ्रिदी
4.0 0 22 3 5.5
मोहम्मद आमिर
4.0 1 11 2 2.75
हरिस रौफ
4.0 0 17 1 4.25
अब्बास अफ्रिदी
3.0 0 31 0 10.33
सादब खान
1.0 0 11 0 11
इमाद वासिम
4.0 0 8 3 2

ब्यटिङ नगरेका

अब्बार अहमद
आजम खान
मोहम्मद आमिर
हरिस रौफ
इफ्तिखर अहमद
नसिम शाह

विकेट गुमेका

सैम अयुब
मोहम्मद रिजवान
फखार जमान
उस्मान खान
सादब खान
इमाद वासिम
अब्बास अफ्रिदी
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
एन्ड्रयू बालबिर्नी
Out 0 3 0 0 0
पल स्टर्लिङ
Out 1 2 0 0 50
लोर्कान टकर
Out 2 2 0 0 100
ह्यारी टेक्टर
Out 0 6 0 0 0
कर्टिस क्याम्फर
Out 7 14 1 0 50
जर्ज डोकरेल
Out 11 10 2 0 110
ग्यारेथ डेलानी
Out 31 19 1 3 163.16
मार्क आदिर
Out 15 19 2 0 78.95
ब्यारी म्याकार्थी
Out 2 7 0 0 28.57
जोश लिटिल
Not Out 22 18 2 1 122.22
बेन ह्वाइट
Not Out 5 20 0 0 25
बलिङ O M R W Econ
मार्क आदिर
4.0 0 24 1 6
जोश लिटिल
3.0 0 17 0 5.67
ब्यारी म्याकार्थी
4.0 1 15 3 3.75
बेन ह्वाइट
2.0 0 11 1 5.5
कर्टिस क्याम्फर
4.0 0 24 2 6
ग्यारेथ डेलानी
1.5 0 19 0 10.36

ब्यटिङ नगरेका

ग्राहम ह्यूम
निल रक
रस आदिर
क्रेग याेंग

विकेट गुमेका

एन्ड्रयू बालबिर्नी
लोर्कान टकर
पल स्टर्लिङ
ह्यारी टेक्टर
जर्ज डोकरेल
कर्टिस क्याम्फर
ग्यारेथ डेलानी
मार्क आदिर
ब्यारी म्याकार्थी

खेल तालिका र परिणाम