+
Home Sports Cricket ICC Men's T20 World Cup, 2024 नामिबिया VS स्कटल्याण्ड

Namibia vs Scotland ICC Men's T20 World Cup, 2024 - 12th Match

२०८१ जेठ २५, शुक्रबार
12:45 am
नामिबिया
१५५/९
२०.० overs
VS
स्कटल्याण्ड
१५७/५
१८.३ overs
Scotland beat Namibia by 5 wickets
Kensington Oval ICC Men's T20 World Cup, 2024 Jayaraman Madanagopal, Nitin Menon
नामिबिया स्कटल्याण्ड

दोस्रो इन्निन्ङ

All 4 6 w
१८.३
6

डेभिड विस को बलमा रिची बेरिंग्टन - छक्का

१८.२
1

डेभिड विस को बलमा क्रिस ग्रेभ्स - १ रन

१८.१
2

डेभिड विस को बलमा क्रिस ग्रेभ्स - २ रन

१८ ओभर समाप्त - १४८ रन रिची बेरिंग्टन: ४१ माइकल लिस्क: ३५
स्कटल्याण्ड: १४८-५ लक्ष्यः १५६
१७.६
1

रूबिन ट्रम्पलम्यान को बलमा क्रिस ग्रेभ्स - १ रन

१७.५
W

रूबिन ट्रम्पलम्यान को बलमा माइकल लिस्क - आउट

१७.४
1

रूबिन ट्रम्पलम्यान को बलमा रिची बेरिंग्टन - १ रन

१७.३
2nb

रूबिन ट्रम्पलम्यान को बलमा माइकल लिस्क - नो बल

१७.३
1

रूबिन ट्रम्पलम्यान को बलमा माइकल लिस्क - १ रन

१७.२
6

रूबिन ट्रम्पलम्यान को बलमा माइकल लिस्क - छक्का

१७.१
1

रूबिन ट्रम्पलम्यान को बलमा रिची बेरिंग्टन - १ रन

१७ ओभर समाप्त - १३५ रन रिची बेरिंग्टन: ३९ माइकल लिस्क: २६
स्कटल्याण्ड: १३५-४ लक्ष्यः १५६
१६.६
6

डेभिड विस को बलमा माइकल लिस्क - छक्का

१६.५
1

डेभिड विस को बलमा रिची बेरिंग्टन - १ रन

१६.४
4

डेभिड विस को बलमा रिची बेरिंग्टन - चौका

१६.३
1

डेभिड विस को बलमा माइकल लिस्क - १ रन

१६.२
6

डेभिड विस को बलमा माइकल लिस्क - छक्का

१६.१
0lb

डेभिड विस को बलमा रिची बेरिंग्टन - लेग बाई

१६ ओभर समाप्त - ११६ रन रिची बेरिंग्टन: ३४ माइकल लिस्क: १३
स्कटल्याण्ड: ११६-४ लक्ष्यः १५६
१५.६
1

रूबिन ट्रम्पलम्यान को बलमा रिची बेरिंग्टन - १ रन

१५.५
2

रूबिन ट्रम्पलम्यान को बलमा रिची बेरिंग्टन - २ रन

१५.४
2

रूबिन ट्रम्पलम्यान को बलमा रिची बेरिंग्टन - २ रन

१५.३
.

रूबिन ट्रम्पलम्यान को बलमा रिची बेरिंग्टन - नो रन

१५.२
0lb

रूबिन ट्रम्पलम्यान को बलमा माइकल लिस्क - लेग बाई

१५.१
1

रूबिन ट्रम्पलम्यान को बलमा रिची बेरिंग्टन - १ रन

१५ ओभर समाप्त - १०९ रन रिची बेरिंग्टन: २८ माइकल लिस्क: १३
स्कटल्याण्ड: १०९-४ लक्ष्यः १५६
१४.६
1

बनार्ड स्काेल्ज को बलमा रिची बेरिंग्टन - १ रन

१४.५
1

बनार्ड स्काेल्ज को बलमा माइकल लिस्क - १ रन

१४.४
.

बनार्ड स्काेल्ज को बलमा माइकल लिस्क - नो रन

१४.३
1

बनार्ड स्काेल्ज को बलमा रिची बेरिंग्टन - १ रन

१४.२
1

बनार्ड स्काेल्ज को बलमा माइकल लिस्क - १ रन

१४.१
1

बनार्ड स्काेल्ज को बलमा रिची बेरिंग्टन - १ रन

१४ ओभर समाप्त - १०४ रन माइकल लिस्क: ११ रिची बेरिंग्टन: २५
स्कटल्याण्ड: १०४-४ लक्ष्यः १५६
१३.६
1

जेराल्ड इरास्मस(कप्तान) को बलमा रिची बेरिंग्टन - १ रन

१३.५
.

जेराल्ड इरास्मस(कप्तान) को बलमा रिची बेरिंग्टन - नो रन

१३.४
1

जेराल्ड इरास्मस(कप्तान) को बलमा माइकल लिस्क - १ रन

१३.३
6

जेराल्ड इरास्मस(कप्तान) को बलमा माइकल लिस्क - छक्का

१३.२
1

जेराल्ड इरास्मस(कप्तान) को बलमा रिची बेरिंग्टन - १ रन

१३.१
1

जेराल्ड इरास्मस(कप्तान) को बलमा माइकल लिस्क - १ रन

१३ ओभर समाप्त - ९४ रन रिची बेरिंग्टन: २३ माइकल लिस्क: ३
स्कटल्याण्ड: ९४-४ लक्ष्यः १५६
१२.६
4

ट्यान्जिनी लंगमानी को बलमा रिची बेरिंग्टन - चौका

१२.५
6

ट्यान्जिनी लंगमानी को बलमा रिची बेरिंग्टन - छक्का

१२.४
2

ट्यान्जिनी लंगमानी को बलमा रिची बेरिंग्टन - २ रन

१२.३
2

ट्यान्जिनी लंगमानी को बलमा रिची बेरिंग्टन - २ रन

१२.२
1

ट्यान्जिनी लंगमानी को बलमा माइकल लिस्क - १ रन

१२.१
1

ट्यान्जिनी लंगमानी को बलमा रिची बेरिंग्टन - १ रन

१२ ओभर समाप्त - ७८ रन रिची बेरिंग्टन: ८ माइकल लिस्क: २
स्कटल्याण्ड: ७८-४ लक्ष्यः १५६
११.६
2

जेराल्ड इरास्मस(कप्तान) को बलमा माइकल लिस्क - २ रन

११.५
.

जेराल्ड इरास्मस(कप्तान) को बलमा माइकल लिस्क - नो रन

११.४
1

जेराल्ड इरास्मस(कप्तान) को बलमा रिची बेरिंग्टन - १ रन

११.३
2

जेराल्ड इरास्मस(कप्तान) को बलमा रिची बेरिंग्टन - २ रन

११.२
.

जेराल्ड इरास्मस(कप्तान) को बलमा रिची बेरिंग्टन - नो रन

११.१
.

जेराल्ड इरास्मस(कप्तान) को बलमा रिची बेरिंग्टन - नो रन

११ ओभर समाप्त - ७३ रन म्याथ्यु क्रस: ३ रिची बेरिंग्टन: ५
स्कटल्याण्ड: ७३-४ लक्ष्यः १५६
१०.६
W

बनार्ड स्काेल्ज को बलमा म्याथ्यु क्रस - आउट

१०.५
1

बनार्ड स्काेल्ज को बलमा रिची बेरिंग्टन - १ रन

१०.४
1

बनार्ड स्काेल्ज को बलमा म्याथ्यु क्रस - १ रन

१०.३
.

बनार्ड स्काेल्ज को बलमा म्याथ्यु क्रस - नो रन

१०.२
1

बनार्ड स्काेल्ज को बलमा रिची बेरिंग्टन - १ रन

१०.१
1

बनार्ड स्काेल्ज को बलमा म्याथ्यु क्रस - १ रन

१० ओभर समाप्त - ६९ रन ब्रेन्डन म्याकमुलेन: १९ रिची बेरिंग्टन: ३
स्कटल्याण्ड: ६९-३ लक्ष्यः १५६
९.६
.

जेराल्ड इरास्मस(कप्तान) को बलमा रिची बेरिंग्टन - नो रन

९.५
.

जेराल्ड इरास्मस(कप्तान) को बलमा रिची बेरिंग्टन - नो रन

९.४
w

जेराल्ड इरास्मस(कप्तान) को बलमा म्याथ्यु क्रस - वाइड

९.४
1

जेराल्ड इरास्मस(कप्तान) को बलमा म्याथ्यु क्रस - १ रन

९.३
w

जेराल्ड इरास्मस(कप्तान) को बलमा रिची बेरिंग्टन - वाइड

९.३
W

जेराल्ड इरास्मस(कप्तान) को बलमा ब्रेन्डन म्याकमुलेन - आउट

९.२
.

जेराल्ड इरास्मस(कप्तान) को बलमा रिची बेरिंग्टन - नो रन

९.१
1

जेराल्ड इरास्मस(कप्तान) को बलमा ब्रेन्डन म्याकमुलेन - १ रन

नामिबिया स्कटल्याण्ड
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
जनपियर काट्जे
Out 0 3 0 0 0
निकोलस डेभिन
Out 20 12 4 0 166.67
जेन फ्राइलिंक
Out 12 14 2 0 85.71
जेराल्ड इरास्मस(कप्तान)
Out 52 31 5 2 167.74
मेलन क्रुगर
Out 2 8 0 0 25
जेन ग्रिन
Out 28 27 1 1 103.7
डेभिड विस
Out 14 13 0 1 107.69
रूबिन ट्रम्पलम्यान
Out 1 2 0 0 50
जोनाथन स्मिथ
Out 11 8 0 1 137.5
बनार्ड स्काेल्ज
Not Out 6 4 0 0 150
ट्यान्जिनी लंगमानी
Not Out 0 0 0 0 0
बलिङ O M R W Econ
रूबिन ट्रम्पलम्यान
4.0 0 36 1 9
डेभिड विस
3.3 0 30 0 8.57
ट्यान्जिनी लंगमानी
3.0 0 39 1 13
बनार्ड स्काेल्ज
4.0 0 20 1 5
जेराल्ड इरास्मस(कप्तान)
4.0 0 29 2 7.25

ब्यटिङ नगरेका

डेलन लाइकल
पिटर ड्यानियल
ज्याक ब्रासल
बेन शिकाङ्गो
माइकल भान लिङ्गेन

विकेट गुमेका

जनपियर काट्जे
जेन फ्राइलिंक
निकोलस डेभिन
मेलन क्रुगर
जेराल्ड इरास्मस(कप्तान)
डेभिड विस
जेन ग्रिन
रूबिन ट्रम्पलम्यान
जोनाथन स्मिथ
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
जर्ज मुन्शे
Out 7 15 0 0 46.67
माइकल जोन्स
Out 26 20 3 1 130
ब्रेन्डन म्याकमुलेन
Out 19 17 2 0 111.76
रिची बेरिंग्टन
Not Out 47 35 2 2 134.29
म्याथ्यु क्रस
Out 3 5 0 0 60
माइकल लिस्क
Out 35 17 0 4 205.88
क्रिस ग्रेभ्स
Not Out 4 3 0 0 133.33
बलिङ O M R W Econ
ब्राड्ली ह्वील
4.0 0 33 3 8.25
ब्राड्ली कुरी
4.0 0 16 2 4
क्रिस सोल
3.0 0 23 1 7.67
मार्क वाट
4.0 0 39 0 9.75
क्रिस ग्रेभ्स
3.0 0 24 1 8
माइकल लिस्क
2.0 0 16 1 8

ब्यटिङ नगरेका

मार्क वाट
ओली हरिस
शफ्यान शरिफ
ब्राड्ली कुरी
ज्याक जार्विस
ब्राड्ली ह्वील
चार्ली टेअर
क्रिस सोल

विकेट गुमेका

जर्ज मुन्शे
माइकल जोन्स
ब्रेन्डन म्याकमुलेन
म्याथ्यु क्रस
माइकल लिस्क

खेल तालिका र परिणाम