+
Home Sports Cricket ICC Men's T20 World Cup, 2024 अमेरिका VS इंग्ल्याण्ड

United States of America vs England ICC Men's T20 World Cup, 2024 - 9th Match

२०८१ असार ९, आइतबार
08:15 pm
अमेरिका
११५/१०
१८.५ overs
VS
इंग्ल्याण्ड
११७/०
९.४ overs
England won by 10 wickets
Kensington Oval ICC Men's T20 World Cup, 2024 Chris Gaffaney, Joel Wilson
अमेरिका इंग्ल्याण्ड

दोस्रो इन्निन्ङ

All 4 6 w
९.४
4

श्याडली भान श्यालवाएक को बलमा जस बटलर - चौका

९.३
1

श्याडली भान श्यालवाएक को बलमा फिल साल्ट - १ रन

९.२
1

श्याडली भान श्यालवाएक को बलमा जस बटलर - १ रन

९.१
1

श्याडली भान श्यालवाएक को बलमा फिल साल्ट - १ रन

९ ओभर समाप्त - ११० रन फिल साल्ट: २३ जस बटलर: ७८
इंग्ल्याण्ड: ११०-० लक्ष्यः ११६
८.६
w

हर्मित सिंह को बलमा जस बटलर - वाइड

८.६
6

हर्मित सिंह को बलमा जस बटलर - छक्का

८.५
6

हर्मित सिंह को बलमा जस बटलर - छक्का

८.४
6

हर्मित सिंह को बलमा जस बटलर - छक्का

८.३
6

हर्मित सिंह को बलमा जस बटलर - छक्का

८.२
6

हर्मित सिंह को बलमा जस बटलर - छक्का

८.१
1

हर्मित सिंह को बलमा फिल साल्ट - १ रन

८ ओभर समाप्त - ७८ रन फिल साल्ट: २२ जस बटलर: ४८
इंग्ल्याण्ड: ७८-० लक्ष्यः ११६
७.६
1

श्याडली भान श्यालवाएक को बलमा फिल साल्ट - १ रन

७.५
1

श्याडली भान श्यालवाएक को बलमा जस बटलर - १ रन

७.४
0nb

श्याडली भान श्यालवाएक को बलमा जस बटलर - नो बल

७.४
.

श्याडली भान श्यालवाएक को बलमा जस बटलर - नो रन

७.३
1

श्याडली भान श्यालवाएक को बलमा फिल साल्ट - १ रन

७.२
4

श्याडली भान श्यालवाएक को बलमा फिल साल्ट - चौका

७.१
.

श्याडली भान श्यालवाएक को बलमा फिल साल्ट - नो रन

७ ओभर समाप्त - ७० रन फिल साल्ट: १६ जस बटलर: ४७
इंग्ल्याण्ड: ७०-० लक्ष्यः ११६
६.६
1

अली खान को बलमा फिल साल्ट - १ रन

६.५
w

अली खान को बलमा फिल साल्ट - वाइड

६.५
2

अली खान को बलमा फिल साल्ट - २ रन

६.४
1

अली खान को बलमा जस बटलर - १ रन

६.३
2

अली खान को बलमा जस बटलर - २ रन

६.२
1

अली खान को बलमा फिल साल्ट - १ रन

६.१
2

अली खान को बलमा फिल साल्ट - २ रन

६ ओभर समाप्त - ६० रन जस बटलर: ४४ फिल साल्ट: १०
इंग्ल्याण्ड: ६०-० लक्ष्यः ११६
५.६
2

नोसथुस केन्जिगे को बलमा जस बटलर - २ रन

५.५
.

नोसथुस केन्जिगे को बलमा जस बटलर - नो रन

५.४
4

नोसथुस केन्जिगे को बलमा जस बटलर - चौका

५.३
4

नोसथुस केन्जिगे को बलमा जस बटलर - चौका

५.२
1

नोसथुस केन्जिगे को बलमा फिल साल्ट - १ रन

५.१
1

नोसथुस केन्जिगे को बलमा जस बटलर - १ रन

५ ओभर समाप्त - ४८ रन जस बटलर: ३३ फिल साल्ट: ९
इंग्ल्याण्ड: ४८-० लक्ष्यः ११६
४.६
4

अली खान को बलमा फिल साल्ट - चौका

४.५
2

अली खान को बलमा फिल साल्ट - २ रन

४.४
.

अली खान को बलमा फिल साल्ट - नो रन

४.३
1

अली खान को बलमा जस बटलर - १ रन

४.२
4

अली खान को बलमा जस बटलर - चौका

४.१
w

अली खान को बलमा जस बटलर - वाइड

४.१
.

अली खान को बलमा जस बटलर - नो रन

४ ओभर समाप्त - ३२ रन जस बटलर: २८ फिल साल्ट: ३
इंग्ल्याण्ड: ३२-० लक्ष्यः ११६
३.६
.

नोसथुस केन्जिगे को बलमा फिल साल्ट - नो रन

३.५
1

नोसथुस केन्जिगे को बलमा जस बटलर - १ रन

३.४
.

नोसथुस केन्जिगे को बलमा जस बटलर - नो रन

३.३
4

नोसथुस केन्जिगे को बलमा जस बटलर - चौका

३.२
1

नोसथुस केन्जिगे को बलमा फिल साल्ट - १ रन

३.१
1

नोसथुस केन्जिगे को बलमा जस बटलर - १ रन

३ ओभर समाप्त - २५ रन जस बटलर: २२ फिल साल्ट: २
इंग्ल्याण्ड: २५-० लक्ष्यः ११६
२.६
1

शौरभ नेत्रभाल्कर को बलमा जस बटलर - १ रन

२.५
6

शौरभ नेत्रभाल्कर को बलमा जस बटलर - छक्का

२.४
6

शौरभ नेत्रभाल्कर को बलमा जस बटलर - छक्का

२.३
4

शौरभ नेत्रभाल्कर को बलमा जस बटलर - चौका

२.२
.

शौरभ नेत्रभाल्कर को बलमा जस बटलर - नो रन

२.१
2

शौरभ नेत्रभाल्कर को बलमा जस बटलर - २ रन

२ ओभर समाप्त - ६ रन जस बटलर: ३ फिल साल्ट: २
इंग्ल्याण्ड: ६-० लक्ष्यः ११६
१.६
1

हर्मित सिंह को बलमा जस बटलर - १ रन

१.५
1

हर्मित सिंह को बलमा फिल साल्ट - १ रन

१.४
.

हर्मित सिंह को बलमा फिल साल्ट - नो रन

१.३
1

हर्मित सिंह को बलमा जस बटलर - १ रन

१.२
.

हर्मित सिंह को बलमा जस बटलर - नो रन

१.१
w

हर्मित सिंह को बलमा जस बटलर - वाइड

१.१
.

हर्मित सिंह को बलमा जस बटलर - नो रन

१ ओभर समाप्त - २ रन फिल साल्ट: १ जस बटलर: १
इंग्ल्याण्ड: २-० लक्ष्यः ११६
०.६
.

शौरभ नेत्रभाल्कर को बलमा फिल साल्ट - नो रन

०.५
1

शौरभ नेत्रभाल्कर को बलमा जस बटलर - १ रन

०.४
.

शौरभ नेत्रभाल्कर को बलमा जस बटलर - नो रन

०.३
.

शौरभ नेत्रभाल्कर को बलमा जस बटलर - नो रन

०.२
.

शौरभ नेत्रभाल्कर को बलमा जस बटलर - नो रन

०.१
1

शौरभ नेत्रभाल्कर को बलमा फिल साल्ट - १ रन

अमेरिका इंग्ल्याण्ड
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
स्टेभेन टेलर
Out 12 13 2 0 92.31
एन्ड्रिस गोस
Out 8 5 0 1 160
नितिश कुमार
Out 30 24 1 2 125
आरोन जोन्स
Out 10 16 2 0 62.5
कोरे एण्डरसन
Out 29 28 0 1 103.57
मिलिन्द कुमार
Out 4 6 0 0 66.67
हर्मित सिंह
Out 21 17 2 1 123.53
श्याडली भान श्यालवाएक
Not Out 0 0 0 0 0
अली खान
Out 0 2 0 0 0
नोसथुस केन्जिगे
Out 0 1 0 0 0
शौरभ नेत्रभाल्कर
Out 0 1 0 0 0
बलिङ O M R W Econ
शौरभ नेत्रभाल्कर
2.0 0 21 0 10.5
हर्मित सिंह
2.0 0 36 0 18
नोसथुस केन्जिगे
2.0 0 19 0 9.5
अली खान
2.0 0 26 0 13
श्याडली भान श्यालवाएक
1.4 0 15 0 9

ब्यटिङ नगरेका

मोनक पटेल
जसदिप सिंह
निशर्ग पटेल
शायन जहागिर
Gajanand Singh

विकेट गुमेका

एन्ड्रिस गोस
स्टेभेन टेलर
आरोन जोन्स
नितिश कुमार
मिलिन्द कुमार
हर्मित सिंह
कोरे एण्डरसन
अली खान
नोसथुस केन्जिगे
शौरभ नेत्रभाल्कर
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
फिल साल्ट
Not Out 25 21 2 0 119.05
जस बटलर
Not Out 83 38 6 7 218.42
बलिङ O M R W Econ
रिस टोप्ली
3.0 0 29 1 9.67
जोफ्रा आर्चर
3.0 0 16 0 5.33
साम करन
2.0 0 23 2 11.5
आदिल राशिद
4.0 0 13 2 3.25
लियाम लिभिङस्टोन
4.0 0 24 1 6
क्रिस जोर्डन
2.5 0 10 4 3.53

ब्यटिङ नगरेका

साम करन
रिस टोप्ली
बेन डकेट
जोफ्रा आर्चर
विल ज्याक्स
आदिल राशिद
टम हार्टली
जोनी बेयरस्टो
क्रिस जोर्डन
मोइन अली
लियाम लिभिङस्टोन
ह्यारी ब्रुक
मार्क वुड

विकेट गुमेका

खेल तालिका र परिणाम