+
Home Sports Cricket ICC Men's T20 World Cup, 2024 भारत VS इंग्ल्याण्ड

India vs England ICC Men's T20 World Cup, 2024 - Semi Final 2

२०८१ असार १३, बिहीबार
08:15 pm
भारत
१७१/७
२०.० overs
VS
इंग्ल्याण्ड
१०३/१०
१६.४ overs
India beat England by 68 runs
Providence Stadium ICC Men's T20 World Cup, 2024 Chris Gaffaney, Rod Tucker
भारत इंग्ल्याण्ड

दोस्रो इन्निन्ङ

All 4 6 w
१६.४
W

जसप्रित बुमरा को बलमा जोफ्रा आर्चर - आउट

१६.३
1

जसप्रित बुमरा को बलमा रिस टोप्ली - १ रन

१६.२
1

जसप्रित बुमरा को बलमा जोफ्रा आर्चर - १ रन

१६.१
1

जसप्रित बुमरा को बलमा रिस टोप्ली - १ रन

१६ ओभर समाप्त - १०० रन आदिल राशिद: २ जोफ्रा आर्चर: २०
इंग्ल्याण्ड: १००-९ लक्ष्यः १७२
१५.६
4

हार्दिक पाण्डेय को बलमा जोफ्रा आर्चर - चौका

१५.५
1

हार्दिक पाण्डेय को बलमा रिस टोप्ली - १ रन

१५.४
1

हार्दिक पाण्डेय को बलमा जोफ्रा आर्चर - १ रन

१५.३
6

हार्दिक पाण्डेय को बलमा जोफ्रा आर्चर - छक्का

१५.२
.

हार्दिक पाण्डेय को बलमा आदिल राशिद - नो रन

१५.१
2

हार्दिक पाण्डेय को बलमा आदिल राशिद - २ रन

१५ ओभर समाप्त - ८६ रन लियाम लिभिङस्टोन: ११ जोफ्रा आर्चर: ९
इंग्ल्याण्ड: ८६-८ लक्ष्यः १७२
१४.६
.

अक्षर पटेल को बलमा जोफ्रा आर्चर - नो रन

१४.५
.

अक्षर पटेल को बलमा जोफ्रा आर्चर - नो रन

१४.४
6

अक्षर पटेल को बलमा जोफ्रा आर्चर - छक्का

१४.३
.

अक्षर पटेल को बलमा जोफ्रा आर्चर - नो रन

१४.२
1

अक्षर पटेल को बलमा लियाम लिभिङस्टोन - १ रन

१४.१
2

अक्षर पटेल को बलमा लियाम लिभिङस्टोन - २ रन

१४ ओभर समाप्त - ७७ रन जोफ्रा आर्चर: ३ लियाम लिभिङस्टोन: ८
इंग्ल्याण्ड: ७७-७ लक्ष्यः १७२
१३.६
1

रवीन्द्र जडेजा को बलमा लियाम लिभिङस्टोन - १ रन

१३.५
1

रवीन्द्र जडेजा को बलमा जोफ्रा आर्चर - १ रन

१३.४
.

रवीन्द्र जडेजा को बलमा जोफ्रा आर्चर - नो रन

१३.३
1

रवीन्द्र जडेजा को बलमा लियाम लिभिङस्टोन - १ रन

१३.२
1

रवीन्द्र जडेजा को बलमा जोफ्रा आर्चर - १ रन

१३.१
.

रवीन्द्र जडेजा को बलमा जोफ्रा आर्चर - नो रन

१३ ओभर समाप्त - ७३ रन लियाम लिभिङस्टोन: ६ क्रिस जोर्डन: १
इंग्ल्याण्ड: ७३-७ लक्ष्यः १७२
१२.६
.

कुलदीप यादव को बलमा लियाम लिभिङस्टोन - नो रन

१२.५
.

कुलदीप यादव को बलमा लियाम लिभिङस्टोन - नो रन

१२.४
1

कुलदीप यादव को बलमा जोफ्रा आर्चर - १ रन

१२.३
.

कुलदीप यादव को बलमा जोफ्रा आर्चर - नो रन

१२.२
W

कुलदीप यादव को बलमा क्रिस जोर्डन - आउट

१२.१
1

कुलदीप यादव को बलमा लियाम लिभिङस्टोन - १ रन

१२ ओभर समाप्त - ७१ रन लियाम लिभिङस्टोन: ५ क्रिस जोर्डन: १
इंग्ल्याण्ड: ७१-६ लक्ष्यः १७२
११.६
.

रवीन्द्र जडेजा को बलमा क्रिस जोर्डन - नो रन

११.५
1

रवीन्द्र जडेजा को बलमा लियाम लिभिङस्टोन - १ रन

११.४
.

रवीन्द्र जडेजा को बलमा लियाम लिभिङस्टोन - नो रन

११.३
.

रवीन्द्र जडेजा को बलमा लियाम लिभिङस्टोन - नो रन

११.२
1

रवीन्द्र जडेजा को बलमा क्रिस जोर्डन - १ रन

११.१
1

रवीन्द्र जडेजा को बलमा लियाम लिभिङस्टोन - १ रन

११ ओभर समाप्त - ६८ रन ह्यारी ब्रुक: २५ लियाम लिभिङस्टोन: ३
इंग्ल्याण्ड: ६८-६ लक्ष्यः १७२
१०.६
.

कुलदीप यादव को बलमा क्रिस जोर्डन - नो रन

१०.५
.

कुलदीप यादव को बलमा क्रिस जोर्डन - नो रन

१०.४
W

कुलदीप यादव को बलमा ह्यारी ब्रुक - आउट

१०.३
4

कुलदीप यादव को बलमा ह्यारी ब्रुक - चौका

१०.२
.

कुलदीप यादव को बलमा ह्यारी ब्रुक - नो रन

१०.१
2

कुलदीप यादव को बलमा ह्यारी ब्रुक - २ रन

१० ओभर समाप्त - ६२ रन ह्यारी ब्रुक: १९ लियाम लिभिङस्टोन: ३
इंग्ल्याण्ड: ६२-५ लक्ष्यः १७२
९.६
.

रवीन्द्र जडेजा को बलमा लियाम लिभिङस्टोन - नो रन

९.५
1

रवीन्द्र जडेजा को बलमा ह्यारी ब्रुक - १ रन

९.४
1

रवीन्द्र जडेजा को बलमा लियाम लिभिङस्टोन - १ रन

९.३
1

रवीन्द्र जडेजा को बलमा ह्यारी ब्रुक - १ रन

९.२
4

रवीन्द्र जडेजा को बलमा ह्यारी ब्रुक - चौका

९.१
2

रवीन्द्र जडेजा को बलमा ह्यारी ब्रुक - २ रन

९ ओभर समाप्त - ५३ रन साम करन: २ ह्यारी ब्रुक: ११
इंग्ल्याण्ड: ५३-५ लक्ष्यः १७२
८.६
1

कुलदीप यादव को बलमा ह्यारी ब्रुक - १ रन

८.५
1

कुलदीप यादव को बलमा लियाम लिभिङस्टोन - १ रन

८.४
.

कुलदीप यादव को बलमा लियाम लिभिङस्टोन - नो रन

८.३
1

कुलदीप यादव को बलमा ह्यारी ब्रुक - १ रन

८.२
1

कुलदीप यादव को बलमा लियाम लिभिङस्टोन - १ रन

८.१
W

कुलदीप यादव को बलमा साम करन - आउट

८ ओभर समाप्त - ४९ रन मोइन अली: ८ ह्यारी ब्रुक: ९
इंग्ल्याण्ड: ४९-४ लक्ष्यः १७२
७.६
.

अक्षर पटेल को बलमा ह्यारी ब्रुक - नो रन

७.५
1

अक्षर पटेल को बलमा साम करन - १ रन

७.४
.

अक्षर पटेल को बलमा साम करन - नो रन

७.३
1

अक्षर पटेल को बलमा ह्यारी ब्रुक - १ रन

७.२
1

अक्षर पटेल को बलमा साम करन - १ रन

७.१
W

अक्षर पटेल को बलमा मोइन अली - आउट

७ ओभर समाप्त - ४६ रन मोइन अली: ८ ह्यारी ब्रुक: ८
इंग्ल्याण्ड: ४६-३ लक्ष्यः १७२
६.६
4

कुलदीप यादव को बलमा ह्यारी ब्रुक - चौका

६.५
1

कुलदीप यादव को बलमा मोइन अली - १ रन

६.४
.

कुलदीप यादव को बलमा मोइन अली - नो रन

६.३
1

कुलदीप यादव को बलमा ह्यारी ब्रुक - १ रन

६.२
.

कुलदीप यादव को बलमा ह्यारी ब्रुक - नो रन

६.१
1

कुलदीप यादव को बलमा मोइन अली - १ रन

६ ओभर समाप्त - ३९ रन जोनी बेयरस्टो: ० मोइन अली: ६
इंग्ल्याण्ड: ३९-३ लक्ष्यः १७२
५.६
.

अक्षर पटेल को बलमा ह्यारी ब्रुक - नो रन

५.५
2

अक्षर पटेल को बलमा ह्यारी ब्रुक - २ रन

५.४
1

अक्षर पटेल को बलमा मोइन अली - १ रन

५.३
1

अक्षर पटेल को बलमा ह्यारी ब्रुक - १ रन

५.२
.

अक्षर पटेल को बलमा ह्यारी ब्रुक - नो रन

५.१
W

अक्षर पटेल को बलमा जोनी बेयरस्टो - आउट

५ ओभर समाप्त - ३५ रन मोइन अली: ५ फिल साल्ट: ५
इंग्ल्याण्ड: ३५-२ लक्ष्यः १७२
४.६
0lb

जसप्रित बुमरा को बलमा जोनी बेयरस्टो - लेग बाई

४.५
.

जसप्रित बुमरा को बलमा जोनी बेयरस्टो - नो रन

४.४
W

जसप्रित बुमरा को बलमा फिल साल्ट - आउट

स्वलो बलमा फिलिप साल्ट बोल्ड आउट ।

४.३
.

जसप्रित बुमरा को बलमा फिल साल्ट - नो रन

४.२
1

जसप्रित बुमरा को बलमा मोइन अली - १ रन

४.१
.

जसप्रित बुमरा को बलमा मोइन अली - नो रन

४ ओभर समाप्त - ३३ रन जस बटलर: २३ फिल साल्ट: ५
इंग्ल्याण्ड: ३३-१ लक्ष्यः १७२
३.६
2

अक्षर पटेल को बलमा फिल साल्ट - २ रन

३.५
1

अक्षर पटेल को बलमा मोइन अली - १ रन

३.४
2

अक्षर पटेल को बलमा मोइन अली - २ रन

३.३
1

अक्षर पटेल को बलमा फिल साल्ट - १ रन

३.२
1

अक्षर पटेल को बलमा मोइन अली - १ रन

३.१
W

अक्षर पटेल को बलमा जस बटलर - आउट

रिभर्स स्वीप खेल्ने धुनमा टप एज र बटलर क्याच आउट । इंग्ल्यान्डलाई ठूलो झड्का ।

३ ओभर समाप्त - २६ रन जस बटलर: २३ फिल साल्ट: २
इंग्ल्याण्ड: २६-० लक्ष्यः १७२
२.६
1

अर्शदीप सिंह को बलमा जस बटलर - १ रन

२.५
4

अर्शदीप सिंह को बलमा जस बटलर - चौका

कप्तानी इनिङ खेल्दै बटलर । एकै ओभरमा अर्शदीपलाई तीन चौका । यस पटक कभरमा सट खेलेका हुन् ।

२.४
.

अर्शदीप सिंह को बलमा जस बटलर - नो रन

२.३
.

अर्शदीप सिंह को बलमा जस बटलर - नो रन

२.२
4

अर्शदीप सिंह को बलमा जस बटलर - चौका

२.१
4

अर्शदीप सिंह को बलमा जस बटलर - चौका

२ ओभर समाप्त - १३ रन फिल साल्ट: २ जस बटलर: १०
इंग्ल्याण्ड: १३-० लक्ष्यः १७२
१.६
1

जसप्रित बुमरा को बलमा जस बटलर - १ रन

१.५
4

जसप्रित बुमरा को बलमा जस बटलर - चौका

१.४
.

जसप्रित बुमरा को बलमा जस बटलर - नो रन

१.३
.

जसप्रित बुमरा को बलमा जस बटलर - नो रन

१.२
2

जसप्रित बुमरा को बलमा जस बटलर - २ रन

१.१
1

जसप्रित बुमरा को बलमा फिल साल्ट - १ रन

भारत इंग्ल्याण्ड
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
रोहित शर्मा
Out 57 39 6 2 146.15
विराट कोहली
Out 9 9 0 1 100
ऋषभ पन्त
Out 4 6 0 0 66.67
सूर्यकुमार यादव
Out 47 36 4 2 130.56
हार्दिक पाण्डेय
Out 23 13 1 2 176.92
रवीन्द्र जडेजा
Not Out 17 9 2 0 188.89
शिवम दुबे
Out 0 1 0 0 0
अक्षर पटेल
Out 10 6 0 1 166.67
अर्शदीप सिंह
Not Out 1 1 0 0 100
बलिङ O M R W Econ
अर्शदीप सिंह
2.0 0 17 0 8.5
जसप्रित बुमरा
2.4 0 12 2 4.5
अक्षर पटेल
4.0 0 23 3 5.75
कुलदीप यादव
4.0 0 19 3 4.75
रवीन्द्र जडेजा
3.0 0 16 0 5.33
हार्दिक पाण्डेय
1.0 0 14 0 14

ब्यटिङ नगरेका

जसप्रित बुमरा
कुलदीप यादव
यशस्वी जयसवाल
सन्जु सामसन
युजवेन्द्र चहल
मोहम्मद सिराज

विकेट गुमेका

विराट कोहली
ऋषभ पन्त
रोहित शर्मा
सूर्यकुमार यादव
हार्दिक पाण्डेय
शिवम दुबे
अक्षर पटेल
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
फिल साल्ट
Out 5 8 0 0 62.5
जस बटलर
Out 23 15 4 0 153.33
मोइन अली
Out 8 10 0 0 80
जोनी बेयरस्टो
Out 0 3 0 0 0
ह्यारी ब्रुक
Out 25 19 3 0 131.58
साम करन
Out 2 4 0 0 50
लियाम लिभिङस्टोन
Out 11 16 0 0 68.75
क्रिस जोर्डन
Out 1 5 0 0 20
जोफ्रा आर्चर
Out 21 15 1 2 140
आदिल राशिद
Out 2 2 0 0 100
रिस टोप्ली
Not Out 3 3 0 0 100
बलिङ O M R W Econ
रिस टोप्ली
3.0 0 25 1 8.33
जोफ्रा आर्चर
4.0 0 33 1 8.25
साम करन
2.0 0 25 1 12.5
आदिल राशिद
4.0 0 25 1 6.25
क्रिस जोर्डन
3.0 0 37 3 12.33
लियाम लिभिङस्टोन
4.0 0 24 0 6

ब्यटिङ नगरेका

विल ज्याक्स
टम हार्टली
बेन डकेट
मार्क वुड

विकेट गुमेका

जस बटलर
फिल साल्ट
जोनी बेयरस्टो
मोइन अली
साम करन
ह्यारी ब्रुक
क्रिस जोर्डन
लियाम लिभिङस्टोन
आदिल राशिद
जोफ्रा आर्चर

खेल तालिका र परिणाम