+
Home Sports Cricket ICC Men's T20 World Cup, 2024 क्यानडा VS आयरल्याण्ड

Canada vs Ireland ICC Men's T20 World Cup, 2024 - 13th Match

२०८१ जेठ २५, शुक्रबार
08:15 pm
क्यानडा
१३७/७
२०.० overs
VS
आयरल्याण्ड
१२५/७
२०.० overs
Canada beat Ireland by 12 runs
Nassau County International Cricket Stadium ICC Men's T20 World Cup, 2024 Sam J Nogajski, Richard Kettleborough
क्यानडा आयरल्याण्ड

दोस्रो इन्निन्ङ

All 4 6 w
२० ओभर समाप्त - १२५ रन मार्क आदिर: ३४ जर्ज डोकरेल: ३०
आयरल्याण्ड: १२५-७ लक्ष्यः १३८
१९.६
1

जेरेमी गोर्डोन को बलमा जर्ज डोकरेल - १ रन

१९.५
0b

जेरेमी गोर्डोन को बलमा ब्यारी म्याकार्थी - बाई

१९.४
.

जेरेमी गोर्डोन को बलमा ब्यारी म्याकार्थी - नो रन

१९.३
2

जेरेमी गोर्डोन को बलमा ब्यारी म्याकार्थी - २ रन

१९.२
W

जेरेमी गोर्डोन को बलमा मार्क आदिर - आउट

१९.१
.

जेरेमी गोर्डोन को बलमा मार्क आदिर - नो रन

१४.४
1

डिलोन हेलिगर को बलमा मार्क आदिर - १ रन

१४.३
.

डिलोन हेलिगर को बलमा मार्क आदिर - नो रन

१४.२
.

डिलोन हेलिगर को बलमा मार्क आदिर - नो रन

१४.१
1

डिलोन हेलिगर को बलमा जर्ज डोकरेल - १ रन

१४ ओभर समाप्त - ६९ रन जर्ज डोकरेल: ७ मार्क आदिर: ६
आयरल्याण्ड: ६९-६ लक्ष्यः १३८
१३.६
2

साद बिन जफर (कप्तान) को बलमा मार्क आदिर - २ रन

१३.५
.

साद बिन जफर (कप्तान) को बलमा मार्क आदिर - नो रन

१३.४
2

साद बिन जफर (कप्तान) को बलमा मार्क आदिर - २ रन

१३.३
1

साद बिन जफर (कप्तान) को बलमा जर्ज डोकरेल - १ रन

१३.२
1

साद बिन जफर (कप्तान) को बलमा मार्क आदिर - १ रन

१३.१
1

साद बिन जफर (कप्तान) को बलमा जर्ज डोकरेल - १ रन

१३ ओभर समाप्त - ६२ रन ग्यारेथ डेलानी: ३ जर्ज डोकरेल: ५
आयरल्याण्ड: ६२-६ लक्ष्यः १३८
१२.६
1

डिलोन हेलिगर को बलमा जर्ज डोकरेल - १ रन

१२.५
1

डिलोन हेलिगर को बलमा मार्क आदिर - १ रन

१२.४
.

डिलोन हेलिगर को बलमा मार्क आदिर - नो रन

१२.४
w

डिलोन हेलिगर को बलमा मार्क आदिर - वाइड

१२.३
W

डिलोन हेलिगर को बलमा ग्यारेथ डेलानी - आउट

१२.२
1

डिलोन हेलिगर को बलमा जर्ज डोकरेल - १ रन

१२.१
1

डिलोन हेलिगर को बलमा ग्यारेथ डेलानी - १ रन

७.५
1

साद बिन जफर (कप्तान) को बलमा कर्टिस क्याम्फर - १ रन

७.४
W

साद बिन जफर (कप्तान) को बलमा ह्यारी टेक्टर - आउट

७.३
2

साद बिन जफर (कप्तान) को बलमा ह्यारी टेक्टर - २ रन

७.२
2

साद बिन जफर (कप्तान) को बलमा ह्यारी टेक्टर - २ रन

७.१
1

साद बिन जफर (कप्तान) को बलमा लोर्कान टकर - १ रन

३.३
2

जेरेमी गोर्डोन को बलमा एन्ड्रयू बालबिर्नी - २ रन

३.२
.

जेरेमी गोर्डोन को बलमा एन्ड्रयू बालबिर्नी - नो रन

३.१
1

जेरेमी गोर्डोन को बलमा पल स्टर्लिङ - १ रन

३ ओभर समाप्त - १६ रन पल स्टर्लिङ: ८ एन्ड्रयू बालबिर्नी: ४
आयरल्याण्ड: १६-० लक्ष्यः १३८
२.६
.

कलिम साना को बलमा एन्ड्रयू बालबिर्नी - नो रन

२.५
3

कलिम साना को बलमा पल स्टर्लिङ - ३ रन

२.४
.

कलिम साना को बलमा पल स्टर्लिङ - नो रन

२.३
.

कलिम साना को बलमा पल स्टर्लिङ - नो रन

२.२
.

कलिम साना को बलमा पल स्टर्लिङ - नो रन

२.१
.

कलिम साना को बलमा पल स्टर्लिङ - नो रन

क्यानडा आयरल्याण्ड
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
आरोन जोन्सन
Out 14 13 3 0 107.69
नवनित धलिवाल
Out 6 10 1 0 60
पर्गत सिंह
Out 18 14 2 0 128.57
दिलप्रित बाज्वा
Out 7 9 1 0 77.78
निकोलस किर्टोन
Out 49 35 3 2 140
श्रेयास मोभ्भा
Out 37 36 3 0 102.78
डिलोन हेलिगर
Out 0 2 0 0 0
साद बिन जफर (कप्तान)
Not Out 1 1 0 0 100
बलिङ O M R W Econ
कलिम साना
4.0 0 38 0 9.5
जेरेमी गोर्डोन
4.0 0 16 2 4
जुनैद सिद्दिकी
4.0 0 27 1 6.75
साद बिन जफर (कप्तान)
4.0 0 22 1 5.5
डिलोन हेलिगर
4.0 0 18 2 4.5

ब्यटिङ नगरेका

ऋसिव जोशी
रेयान पठान
निखिल दत्त
कलिम साना
रविन्दरपाल सिंह
जेरेमी गोर्डोन
जुनैद सिद्दिकी

विकेट गुमेका

नवनित धलिवाल
आरोन जोन्सन
पर्गत सिंह
दिलप्रित बाज्वा
निकोलस किर्टोन
डिलोन हेलिगर
श्रेयास मोभ्भा
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
एन्ड्रयू बालबिर्नी
Out 17 19 1 0 89.47
पल स्टर्लिङ
Out 9 17 1 0 52.94
लोर्कान टकर
Out 10 15 0 0 66.67
ह्यारी टेक्टर
Out 7 5 0 0 140
कर्टिस क्याम्फर
Out 4 7 0 0 57.14
जर्ज डोकरेल
Not Out 30 23 2 1 130.43
ग्यारेथ डेलानी
Out 3 7 0 0 42.86
मार्क आदिर
Out 34 24 3 1 141.67
ब्यारी म्याकार्थी
Not Out 2 3 0 0 66.67
बलिङ O M R W Econ
मार्क आदिर
4.0 0 23 1 5.75
जोश लिटिल
4.0 0 37 0 9.25
क्रेग याेंग
4.0 0 32 2 8
ब्यारी म्याकार्थी
4.0 0 24 2 6
ग्यारेथ डेलानी
2.0 0 10 1 5
कर्टिस क्याम्फर
2.0 0 11 0 5.5

ब्यटिङ नगरेका

रस आदिर
क्रेग याेंग
बेन ह्वाइट
ग्राहम ह्यूम
जोश लिटिल
निल रक

विकेट गुमेका

पल स्टर्लिङ
एन्ड्रयू बालबिर्नी
ह्यारी टेक्टर
लोर्कान टकर
कर्टिस क्याम्फर
ग्यारेथ डेलानी
मार्क आदिर

खेल तालिका र परिणाम