+
Home Sports Cricket ICC Men's T20 World Cup, 2024 श्रीलंका VS बंगलादेश

Sri Lanka vs Bangladesh ICC Men's T20 World Cup, 2024 - 15th Match

२०८१ जेठ २६, शनिबार
06:15 am
श्रीलंका
१२४/९
२०.० overs
VS
बंगलादेश
१२५/८
१९.० overs
Bangladesh won by 2 wkts
Grand Prairie Stadium ICC Men's T20 World Cup, 2024 Michael Gough, Paul Reiffel
श्रीलंका बंगलादेश

दोस्रो इन्निन्ङ

All 4 6 w
१८.६
2

दासुन शानका को बलमा महमुदूल्लाह रियाद - २ रन

१८.५
.

दासुन शानका को बलमा महमुदूल्लाह रियाद - नो रन

१८.४
1

दासुन शानका को बलमा तान्जिम हसन सकिब - १ रन

१८.३
.

दासुन शानका को बलमा तान्जिम हसन सकिब - नो रन

१८.२
1

दासुन शानका को बलमा महमुदूल्लाह रियाद - १ रन

१८.१
6

दासुन शानका को बलमा महमुदूल्लाह रियाद - छक्का

१७.६
.

नुवान तुषारा को बलमा तान्जिम हसन सकिब - नो रन

१७.५
w

नुवान तुषारा को बलमा तान्जिम हसन सकिब - वाइड

१७.५
.

नुवान तुषारा को बलमा तान्जिम हसन सकिब - नो रन

१७.४
W

नुवान तुषारा को बलमा तस्किन अहमद - आउट

१७.३
w

नुवान तुषारा को बलमा रिशाद हुसैन - वाइड

१७.३
W

नुवान तुषारा को बलमा रिशाद हुसैन - आउट

१७.२
1

नुवान तुषारा को बलमा महमुदूल्लाह रियाद - १ रन

१७.१
.

नुवान तुषारा को बलमा महमुदूल्लाह रियाद - नो रन

१६.६
.

मथीशा पाथिराना को बलमा रिशाद हुसैन - नो रन

१६.५
1

मथीशा पाथिराना को बलमा महमुदूल्लाह रियाद - १ रन

१६.४
.

मथीशा पाथिराना को बलमा महमुदूल्लाह रियाद - नो रन

१६.३
1

मथीशा पाथिराना को बलमा रिशाद हुसैन - १ रन

१६.२
W

मथीशा पाथिराना को बलमा सकिब अल हसन - आउट

१६.१
1

मथीशा पाथिराना को बलमा महमुदूल्लाह रियाद - १ रन

१५.६
w

धनन्जय डि सिल्भा को बलमा महमुदूल्लाह रियाद - वाइड

१५.६
1

धनन्जय डि सिल्भा को बलमा महमुदूल्लाह रियाद - १ रन

१५.५
1

धनन्जय डि सिल्भा को बलमा सकिब अल हसन - १ रन

१५.४
2

धनन्जय डि सिल्भा को बलमा सकिब अल हसन - २ रन

१५.३
1

धनन्जय डि सिल्भा को बलमा महमुदूल्लाह रियाद - १ रन

१५.२
1

धनन्जय डि सिल्भा को बलमा सकिब अल हसन - १ रन

१५.१
1

धनन्जय डि सिल्भा को बलमा महमुदूल्लाह रियाद - १ रन

१४.६
.

वानिन्दु हसरंगा को बलमा सकिब अल हसन - नो रन

१४.५
.

वानिन्दु हसरंगा को बलमा सकिब अल हसन - नो रन

१४.४
.

वानिन्दु हसरंगा को बलमा सकिब अल हसन - नो रन

१४.३
.

वानिन्दु हसरंगा को बलमा सकिब अल हसन - नो रन

१४.२
1

वानिन्दु हसरंगा को बलमा महमुदूल्लाह रियाद - १ रन

१४.१
W

वानिन्दु हसरंगा को बलमा लिटन दास - आउट

१३.६
1

महेश थीक्षणा को बलमा लिटन दास - १ रन

१३.५
1

महेश थीक्षणा को बलमा सकिब अल हसन - १ रन

१३.४
.

महेश थीक्षणा को बलमा सकिब अल हसन - नो रन

१३.३
1

महेश थीक्षणा को बलमा लिटन दास - १ रन

१३.२
1

महेश थीक्षणा को बलमा सकिब अल हसन - १ रन

१३.१
.

महेश थीक्षणा को बलमा सकिब अल हसन - नो रन

१२.६
.

मथीशा पाथिराना को बलमा लिटन दास - नो रन

१२.५
.

मथीशा पाथिराना को बलमा लिटन दास - नो रन

१२.४
.

मथीशा पाथिराना को बलमा लिटन दास - नो रन

१२.३
2

मथीशा पाथिराना को बलमा लिटन दास - २ रन

१२.२
.

मथीशा पाथिराना को बलमा लिटन दास - नो रन

१२.१
1

मथीशा पाथिराना को बलमा सकिब अल हसन - १ रन

११.६
.

वानिन्दु हसरंगा को बलमा लिटन दास - नो रन

११.५
1

वानिन्दु हसरंगा को बलमा सकिब अल हसन - १ रन

११.४
W

वानिन्दु हसरंगा को बलमा तौहिद हृदोय - आउट

हसरंगालाई विकेट । यसअघिको तीन बलमा लगातार छक्का हानेका थिए । चौथो बलमा भने एलबीडब्लू आउट भए । हसरंगाले रिभ्यु लिदै उनलाई आउट गरेका हुन् ।

११.३
6

वानिन्दु हसरंगा को बलमा तौहिद हृदोय - छक्का

छक्काको ह्याट्रिक । बंगलादेश सहज जिततर्फ अघि ।

११.२
6

वानिन्दु हसरंगा को बलमा तौहिद हृदोय - छक्का

११.१
6

वानिन्दु हसरंगा को बलमा तौहिद हृदोय - छक्का

१०.६
.

मथीशा पाथिराना को बलमा लिटन दास - नो रन

१०.५
6

मथीशा पाथिराना को बलमा लिटन दास - छक्का

१०.४
1

मथीशा पाथिराना को बलमा तौहिद हृदोय - १ रन

१०.३
1

मथीशा पाथिराना को बलमा लिटन दास - १ रन

१०.२
1

मथीशा पाथिराना को बलमा तौहिद हृदोय - १ रन

१०.१
.

मथीशा पाथिराना को बलमा तौहिद हृदोय - नो रन

९.६
1

महेश थीक्षणा को बलमा तौहिद हृदोय - १ रन

९.५
.

महेश थीक्षणा को बलमा तौहिद हृदोय - नो रन

९.४
1

महेश थीक्षणा को बलमा लिटन दास - १ रन

९.३
w

महेश थीक्षणा को बलमा लिटन दास - वाइड

९.३
w

महेश थीक्षणा को बलमा लिटन दास - वाइड

९.३
2

महेश थीक्षणा को बलमा लिटन दास - २ रन

९.२
.

महेश थीक्षणा को बलमा लिटन दास - नो रन

९.१
.

महेश थीक्षणा को बलमा लिटन दास - नो रन

८.६
6

वानिन्दु हसरंगा को बलमा तौहिद हृदोय - छक्का

८.५
1

वानिन्दु हसरंगा को बलमा लिटन दास - १ रन

८.४
.

वानिन्दु हसरंगा को बलमा लिटन दास - नो रन

८.३
.

वानिन्दु हसरंगा को बलमा लिटन दास - नो रन

८.२
1

वानिन्दु हसरंगा को बलमा तौहिद हृदोय - १ रन

८.१
1

वानिन्दु हसरंगा को बलमा लिटन दास - १ रन

७.६
4

मथीशा पाथिराना को बलमा तौहिद हृदोय - चौका

७.५
w

मथीशा पाथिराना को बलमा तौहिद हृदोय - वाइड

७.५
2

मथीशा पाथिराना को बलमा तौहिद हृदोय - २ रन

७.४
1

मथीशा पाथिराना को बलमा लिटन दास - १ रन

७.३
.

मथीशा पाथिराना को बलमा लिटन दास - नो रन

७.२
3

मथीशा पाथिराना को बलमा तौहिद हृदोय - ३ रन

७.१
.

मथीशा पाथिराना को बलमा तौहिद हृदोय - नो रन

७.१
w

मथीशा पाथिराना को बलमा तौहिद हृदोय - वाइड

६.६
.

वानिन्दु हसरंगा को बलमा लिटन दास - नो रन

६.५
.

वानिन्दु हसरंगा को बलमा लिटन दास - नो रन

६.४
1

वानिन्दु हसरंगा को बलमा तौहिद हृदोय - १ रन

६.३
.

वानिन्दु हसरंगा को बलमा तौहिद हृदोय - नो रन

६.२
1

वानिन्दु हसरंगा को बलमा लिटन दास - १ रन

६.१
1

वानिन्दु हसरंगा को बलमा तौहिद हृदोय - १ रन

५.६
4

नुवान तुषारा को बलमा लिटन दास - चौका

५.५
.

नुवान तुषारा को बलमा लिटन दास - नो रन

५.४
w

नुवान तुषारा को बलमा तौहिद हृदोय - वाइड

५.४
1

नुवान तुषारा को बलमा तौहिद हृदोय - १ रन

५.३
.

नुवान तुषारा को बलमा तौहिद हृदोय - नो रन

५.२
W

नुवान तुषारा को बलमा नाज्मुल हसन सान्टो - आउट

५.१
.

नुवान तुषारा को बलमा नाज्मुल हसन सान्टो - नो रन

४.६
4

महेश थीक्षणा को बलमा लिटन दास - चौका

४.५
1

महेश थीक्षणा को बलमा नाज्मुल हसन सान्टो - १ रन

४.४
1

महेश थीक्षणा को बलमा लिटन दास - १ रन

४.३
1

महेश थीक्षणा को बलमा नाज्मुल हसन सान्टो - १ रन

४.२
1

महेश थीक्षणा को बलमा लिटन दास - १ रन

४.१
.

महेश थीक्षणा को बलमा लिटन दास - नो रन

३.६
.

नुवान तुषारा को बलमा नाज्मुल हसन सान्टो - नो रन

३.५
1

नुवान तुषारा को बलमा लिटन दास - १ रन

३.४
1

नुवान तुषारा को बलमा नाज्मुल हसन सान्टो - १ रन

३.३
1

नुवान तुषारा को बलमा लिटन दास - १ रन

३.२
1

नुवान तुषारा को बलमा नाज्मुल हसन सान्टो - १ रन

३.१
.

नुवान तुषारा को बलमा नाज्मुल हसन सान्टो - नो रन

२.६
0lb

महेश थीक्षणा को बलमा नाज्मुल हसन सान्टो - लेग बाई

२.५
1

महेश थीक्षणा को बलमा लिटन दास - १ रन

२.४
1

महेश थीक्षणा को बलमा नाज्मुल हसन सान्टो - १ रन

२.३
3

महेश थीक्षणा को बलमा लिटन दास - ३ रन

२.२
w

महेश थीक्षणा को बलमा नाज्मुल हसन सान्टो - वाइड

२.२
1

महेश थीक्षणा को बलमा नाज्मुल हसन सान्टो - १ रन

२.१
.

महेश थीक्षणा को बलमा नाज्मुल हसन सान्टो - नो रन

१.६
.

नुवान तुषारा को बलमा लिटन दास - नो रन

१.५
w

नुवान तुषारा को बलमा नाज्मुल हसन सान्टो - वाइड

१.५
1

नुवान तुषारा को बलमा नाज्मुल हसन सान्टो - १ रन

१.४
W

नुवान तुषारा को बलमा तान्जिद हसन तमिम - आउट

१.३
1

नुवान तुषारा को बलमा लिटन दास - १ रन

१.२
1

नुवान तुषारा को बलमा तान्जिद हसन तमिम - १ रन

१.१
.

नुवान तुषारा को बलमा तान्जिद हसन तमिम - नो रन

१.१
w

नुवान तुषारा को बलमा तान्जिद हसन तमिम - वाइड

०.६
1

धनन्जय डि सिल्भा को बलमा तान्जिद हसन तमिम - १ रन

०.५
.

धनन्जय डि सिल्भा को बलमा तान्जिद हसन तमिम - नो रन

०.४
1

धनन्जय डि सिल्भा को बलमा लिटन दास - १ रन

०.३
W

धनन्जय डि सिल्भा को बलमा सौम्य सरकार - आउट

०.२
.

धनन्जय डि सिल्भा को बलमा सौम्य सरकार - नो रन

०.१
1

धनन्जय डि सिल्भा को बलमा तान्जिद हसन तमिम - १ रन

श्रीलंका बंगलादेश
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
पाथुम निसांका
Out 47 28 7 1 167.86
कुशल मेन्डिस
Out 10 8 2 0 125
कामिन्दु मेन्डिस
Out 4 5 1 0 80
धनन्जय डि सिल्भा
Out 21 26 1 0 80.77
चरिथ असलंका
Out 19 21 0 1 90.48
वानिन्दु हसरंगा
Out 0 1 0 0 0
एन्जिलो म्याथ्युज
Out 16 19 1 0 84.21
दासुन शानका
Out 3 7 0 0 42.86
महेश थीक्षणा
Out 0 3 0 0 0
मथीशा पाथिराना
Not Out 0 1 0 0 0
नुवान तुषारा
Not Out 0 1 0 0 0
बलिङ O M R W Econ
धनन्जय डि सिल्भा
2.0 0 11 1 5.5
नुवान तुषारा
4.0 0 18 4 4.5
महेश थीक्षणा
4.0 0 25 0 6.25
वानिन्दु हसरंगा
4.0 0 32 2 8
मथीशा पाथिराना
4.0 0 27 1 6.75
दासुन शानका
1.0 0 11 0 11

ब्यटिङ नगरेका

दिलशान मदुशांका
सदिरा समाविक्रमा
दुश्मन्था चमिरा
दुनिथ वेलालागे

विकेट गुमेका

कुशल मेन्डिस
कामिन्दु मेन्डिस
पाथुम निसांका
चरिथ असलंका
वानिन्दु हसरंगा
धनन्जय डि सिल्भा
दासुन शानका
महेश थीक्षणा
एन्जिलो म्याथ्युज
ब्याटिङ R B 4s 6s S/R
तान्जिद हसन तमिम
Out 3 6 0 0 50
सौम्य सरकार
Out 0 2 0 0 0
लिटन दास
Out 36 38 2 1 94.74
नाज्मुल हसन सान्टो
Out 7 13 0 0 53.85
तौहिद हृदोय
Out 40 20 1 4 200
सकिब अल हसन
Out 8 14 0 0 57.14
महमुदूल्लाह रियाद
Not Out 16 13 0 1 123.08
रिशाद हुसैन
Out 1 3 0 0 33.33
तस्किन अहमद
Out 0 1 0 0 0
तान्जिम हसन सकिब
Not Out 1 4 0 0 25
बलिङ O M R W Econ
तान्जिम हसन सकिब
4.0 0 24 1 6
सकिब अल हसन
3.0 0 30 0 10
तस्किन अहमद
4.0 0 25 2 6.25
मुश्ताफिजुर रहमान
4.0 0 17 3 4.25
रिशाद हुसैन
4.0 0 22 3 5.5
महमुदूल्लाह रियाद
1.0 0 4 0 4

ब्यटिङ नगरेका

शोरिफुल इस्लाम
मेहेदी हसन
मुश्ताफिजुर रहमान
तनवीर इस्लाम
जाकेर अली

विकेट गुमेका

सौम्य सरकार
तान्जिद हसन तमिम
नाज्मुल हसन सान्टो
तौहिद हृदोय
लिटन दास
सकिब अल हसन
रिशाद हुसैन
तस्किन अहमद

खेल तालिका र परिणाम