विचित्र संसार

जब सुतिरहेको ६ महिने बच्चाका औंलाहरू मुसाले खाइदियो …

जब सुतिरहेको ६ महिने बच्चाका औंलाहरू मुसाले खाइदियो …

बुवा आमा गहिरो निद्रामा सुतिरहेको बेलामा एक ६ महिने शिशुलाई मुसाले आक्रमण गरेर सख्त...