सूचना प्रविधि -समाचार

तपाईंको स्मार्टफोन हरायो ? फोन खोज्न गुगलको यो फिचर सहयोगी हुनेछ

तपाईंको स्मार्टफोन हरायो ? फोन खोज्न गुगलको यो फिचर सहयोगी हुनेछ

हामीले धेरै सावधानी अपनाउँदा अपनाउँदै पनि कहिलेकाही विभिन्न कारणले हामीले प्रयोग गरिरहेको स्मार्टफोन हराउन...