नेपाल राष्ट्र बैंक

पेन्सन कोषको ४ अर्ब ३० करोड मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्दै राष्ट्र बैंक

पेन्सन कोषको ४ अर्ब ३० करोड मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्दै राष्ट्र बैंक

२ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपमा...