स्वास्थ्य/जीवनशैली प्रमुख

जब डाक्टरले हामीलाई प्रयोगशाला बनाउँछन्

जब डाक्टरले हामीलाई प्रयोगशाला बनाउँछन्

ज्यान सही-सलामत नै थियो, स्वास्थ्यमा भयानक संकट आएको थिएन । समस्या एउटै मात्र थियो,...