विजनेश-फिचर

खरिद नियममा ३ वर्षमा ७ संशोधन : जसोजसो ठेकेदार, उसैउसै सरकार

खरिद नियममा ३ वर्षमा ७ संशोधन : जसोजसो ठेकेदार, उसैउसै सरकार

सरकारले करिब ३ वर्षमा ७ पटक खरिद नियमावलीको संशोधन गरिसक्यो, तर न असारमा मात्रै...