ब्लग

राज्यको दृष्टि नपुग्दा…

राज्यको दृष्टि नपुग्दा…

एउटा मानिस शारीरिक या मानसिक रूपमा अपाङ्ग हुनु प्राकृतिक कुरा हो तर सपाङ्ग भनिएको...