ब्लग

यौनजन्य हिंसाका पीडितलाई किन विश्वास गरिनुपर्छ ?

यौनजन्य हिंसाका पीडितलाई किन विश्वास गरिनुपर्छ ?

यौनजन्य हिंसाका घटनामा प्रभावितको कुनै पनि प्रकारको दोष हुँदैन । यस्ता घटनाका दोषी र...