बिजनेस

ठूला सहकारी अनुगमन गर्न राष्ट्र बैंकको अस्वीकार

ठूला सहकारी अनुगमन गर्न राष्ट्र बैंकको अस्वीकार

सहकारी विभागको नेतृत्वमा समिति बनाउन सुझाव, राष्ट्र बैंकले विज्ञको रुपमा सघाउने ।