गसिप

राजेश हमाल र प्रदीप खड्काबीच फिल्ममा सहकार्य हुन लागेको हो ?

राजेश हमाल र प्रदीप खड्काबीच फिल्ममा सहकार्य हुन लागेको हो ?

काठमाडौँ । के राजेश हमाल र प्रदीप खड्काबीच सहकार्य हुन लागेको हो ? हालैको...