मनोरन्जन

गीत-संगीत प्रयोग गरेबापत चिरायु अस्पतालले सर्जकलाई रोयल्टी दिने

गीत-संगीत प्रयोग गरेबापत चिरायु अस्पतालले सर्जकलाई रोयल्टी दिने

काठमाडौं । चिरायु अस्पतालले गीत-संगीत बजेबापत सर्जकलाई रोयल्टी दिने भएको छ । प्रस्तोता समाज,...